Fokus på faglighed

I kølvandet på flere sager i medierne om adoptioner fra Chile, er Adoption & Samfund blevet informeret om, at der på nuværende tidspunkt foregår en afdækning af chilenske adoptioner til Danmark i Ankestyrelsen. 

Adoption & Samfund støtter det igangværende arbejde, idet vi anser det for utroligt vigtigt at få klarlagt, hvorvidt der er sket ulovligheder i adoptionsformidlingen eller ej. Vi ser derfor frem til at modtage konklusionen fra Ankestyrelsen.

Fakta
Danmark har formidlet 111 adoptioner fra Chile primært i 70’erne og 80’erne, og den sidste adoption til Danmark blev gennemført i 1995. Der er ikke nogen gældende akkrediteringsaftale med Chile i dag. 

Vi bemærker i DIAs høringssvar til Ankestyrelsen – se linket nederst på siden – at der i over 80% af tilfældene er oplysninger på den biologiske mor, og at der i alle sagerne foreligger en retskendelse. Disse faktuelle informationer er væsentlige at få belyst, så de berørte parter kan få vished. 

I Adoption & Samfund ved vi, at åbenhed har meget stor betydning for vores medlemmer, og for mange adopterede er det altafgørende med så mange informationer som muligt. 

Alle adopterede har ret til at kende deres historie. Her kan vi lære af fortiden og blive bedre! 

Post Adoption Service – PAS
I Adoption & Samfund har vi konstant fokus på PAS-området. De adopterede skal have bedre støtte og hjælp til at søge rødder. Adoption & Samfund vil kæmpe for midler til, at alle sager, såvel nye som gamle, digitaliseres, således at de adopterede nemt kan få adgang til oplysningerne. Og i den forbindelse skal de kunne modtage kompetent hjælp både i form af psykologisk rådgivning i processen, men også vejledning og støtte i den tekniske del af søgningen. Lige nu ligger den opgave hos DIA. En opgave der på nuværende tidspunkt ikke gives ekstra midler til. Adoption & Samfund vil kæmpe for, at der tildeles midler til opgaven, så vi kan leve op til Haagerkonventionen. 

Vi forstår til fulde den utryghed adopterede og deres familier må have, og med det samme vi modtager Ankestyrelsen konklusion på gennemgangen af Chile-sagerne, vil vi sørge for, at konklusionen bliver lagt op her på siden. 

DIA HAR LAVET UDREDNING AF SAGER FRA CHILE

Spørgsmål kan rettes til:

Formand Michael Paaske
Adoption & Samfund
E-mail: mjp@adoption.dk
Tlf.  2948 5306


Lene Borg

Comments are closed.