DIA (Danish International Adoption) sikrer adoptanter på venteliste

DIA sikrer adoptanter på venteliste

I går gik ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Manu Sareen, i pressen med akkrediteringen af en ny adoptionsformidlende organisation i Danmark. Organisationen hedder Danish International Adoption (DIA), og er kommet til verden som en fusion af de to tidligere organisationer, AC Børnehjælp i Aarhus og DanAdopt i Birkerød.

DIA har i sin pressemeddelelse skrevet, at de fleste adoptanter på venteliste i de to gamle organisationer ikke bliver påvirket af fusionen, mens der arbejdes på løsninger i forhold til samarbejdet med Sydafrika, Vietnam og Thailand. Pt. er der stop for adoptioner fra Kenya, hvorimod et godt samarbejde er genetableret med Etiopien.

A&S er i god dialog med DIA og har erfaret, at DIA sammen med Ankestyrelsen vil have besøgt Sydafrika, Vietnam og Thailand inden udgangen af marts måned, og at der her er tale om at finde praktiske løsninger i forhold til landenes lovgivninger. Adoptanter på ventelister til disse lande skulle altså også være sikret et fortsat adoptionsforløb.

A&S har også forstået, at der pt. ikke er tale om gebyrforhøjelser.

DIA lægger i sin pressemeddelelse vægt på opfyldelsen af et landpolitisk ønske om, at Danmark skal være et foregangsland vedr. international adoptionsformidling. Dette hilser A&S meget velkomment, og A&S har hermed fået et stærkt ønske opfyldt om, at Danmark bør gå foran vedr. adoption som en helt nødvendig og naturlig del af det at tage globalt ansvar for børns liv og opvækst.

DIA nævner i sin pressemeddelelse, at AC Børnehjælp nedlægges i Aarhus og Dia får hovedkontor i Birkerød i DanAdopts tidligere lokaler. Vi har i A&S et stærkt ønske om, at DIA opretter et kontor i Aarhus således, at der ikke bliver urimelig forskel på adgangen til personlige samtaler og rådgivning med DIAs personale. Et adoptionsforløb kræver personlig rådgivning der ikke kan klares på Skype, og her bør der ikke være urimelig forskel på, om man er jyde, fynbo eller sjællænder.

I A&S byder vi DIA hjerteligt velkommen og vil give ledelse, medarbejdere og Ankestyrelsen et kompliment for at have lagt både hurtigt og godt fra land. Vi fornemmer også en ny stil, hvor et mere ligeværdigt, tæt, mellemfolkeligt og kulturelt samarbejde har en mere central plads i samarbejdsrelationerne mellem DIA, Ankestyrelsen og giverlandene.

Det vil vi holde både DIA og Ankestyrelsen op på i fremtiden.

Jens Damkjær, formand

http://sm.dk/nyheder/presserum/kun-en-organisation-star-fra-i-dag-for-adoptioner-til-danmark

http://www.danadopt.dk/media/1304/29-01-15_095508.pdf


Lene Borg

Comments are closed.