Chile-undersøgelsen

Ankestyrelsen konkluderer i en ny rapport om adoptioner fra Chile, at det ikke er muligt ud fra sagernes dokumenter, at hverken be- eller afkræfte, om der har været tale om ulovlige adoptioner.

Konklusionen er således meget svag og utilstrækkelig, og den giver anledning til langt flere spørgsmål, også til de fortsatte undersøgelser der foregår internt i Chile.

Alt dette skaber desværre stor usikkerhed hos rigtigt mange af vores medlemmer, når kommunikationen fra Ankestyrelsen er så upræcis.

Hvis du som adopteret eller din familie føler utryghed eller usikkerhed i forhold til adoptionssagen, opfordrer vi dig til at kontakte enten Ankestyrelsen direkte, som vi forudsætter nu står klar med tilstrækkelige ressourcer, eller alternativt til DIA, som kan hjælpe dig videre.

På bestyrelsens vegne
1. næstformand
Sanne Nyvang
Adoption & Samfund

Ankestyrelsens rapport kan findes her: Mistanke om ulovlige forhold i adoptioner fra Chile til Danmark 1978-1988


Lene Borg

Comments are closed.