Adoption & Samfunds høringssvar – ”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet”

”Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet”
Den 26. juni 2014 sendte socialminister Manu Sareen den første del af  en helhedsanalyse af det danske adoptionssystem i høring med svarfrist den 4. august 2014.

Sommerferien har været brugt på at gennemlæse den 128 sider lange analyse, og i den sidste uges tid har flere Hovedbestyrelsesmedlemmer haft travlt med at analysere og kommentere på analysen. Sent i aftes var vores høringssvar endelig helt gennemarbejdet og foreningens formand Jens Damkjær kunne afsende Hovedbestyrelsens høringssvar til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Læs mere her: Adoption & Samfunds høringssvar – Helhedsanalysen af adoptionsområdet august 2014

Den første del af analysen kan læses her: Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet

Bilagene kan du finde her: http://sm.dk/arbejdsomrader/familieret/bilag-til-helhedsanalyse-af-det-danske-adoptionssystem.pdf


Lene Borg

Comments are closed.