Adoption & Samfund bakker op om undersøgelse i Sydkorea

Adoption & Samfund bakker op om undersøgelse i Sydkorea

Danish Korean Rights Group (DKRG) har for nylig indgivet en sag til Sydkoreas Sandhedskommision. DKRG repræsenterer mere end 50 adopterede, der ønsker at få deres adoptionssager undersøgt for mangelfulde eller forkerte oplysninger om biologisk ophav. 

Der er tale om adoptionssager fra både Korean Social Services og privatorganisationen Holt gennemført i 1970-80’erne. 

Adoption & Samfund støtter de adopteredes ønske om at få vished. Det er helt afgørende for alle parter, at man kan stole på de givne oplysninger i en adoptionssag. Vi ved fra både forskning og de mange livshistorier fra adopterede, at det er ekstremt vigtigt at have oplysninger og viden om sit fødeland og biologiske familie, hvor dette er muligt, for bl.a. at kunne skabe en hel identitet. 

Adoption & Samfund ønsker, at Sydkoreas myndigheder iværksætter en undersøgelse af deres eget adoptionssystem. Det er vigtigt at få afdækket, hvorvidt frigivelsesgrundlagene i sagerne har været sandfærdige. Vi er klar over, at adoptionerne er gennemført i en tid, hvor bl.a. Haagerkonventionen ikke fandtes, og internationale standarder for det etiske og juridiske arbejde var væsentligt anerledes end i dag, men det er stadig vigtigt at få undersøgt, om der er tale om fejl i sagerne, og om der har været tale om systematisk vildledning.

Michael Paaske
Bestyrelsesformand 

Adoption & Adoption

Pressekontakt:

1. næstformand Sanne Vindahl Nyvang,
e-mail: svn@adoption.dk, tlf. 5388 2840

2. næstformand Ina D. Dygaard,
e-mail: idd@adoption.dk, tlf. 2077 0670


Lene Borg

Comments are closed.