Adoption Joy Week

Adoption Joy Week

I uge11 sætter Nordic Adoption Council (NAC) fokus på de gode historier som et led i kampagnen “Adoption Joy Week”.

Kampagnen er oprindeligt et finsk tiltag, som har udbredt sig til samtlige nordiske lande.

Nordic Adoption Council er en paraplyorganisation for formidlende – og familieorganisationer i Norden. Adoption & Samfund er repræsenteret i Nordic Adoption Council, og tager derfor del i denne kampagne.  

Adoption er et livslangt vilkår, og er på mange måder komplekst. Denne uge giver plads til de mange gode historier og aspekter indenfor adoptionsområdet.

Se mere på vores Facebookside.


Lene Borg

Comments are closed.