Udtalelse om adoptioner fra Sri Lanka i 80’erne

I en dokumentar fra Holland udtaler srilankanske myndigheder, at der i 1980’erne er blevet bortadopteret omkring 11.000 børn fra såkaldte ”babyfarms”.

Det er selvfølgelig en bekymrende nyhed, som Adoption & Samfund mener, skal undersøges til bunds. Foreningen tager kraftigt afstand fra enhver form for uregelmæssigheder i adoptionssager, og forventer at de danske myndigheder sammen med den adoptionsformidlende organisation får undersøgt eventuelle berørte sager til bunds.

De srilankanske myndigheder omtaler desuden et nyt DNA register, hvor berørte parter kan registrere sig. Det er et initiativ, Adoption & Samfund hilser velkomment. Berørte parter skal naturligvis som følge af denne sag have mulighed for støtte og vejledning til at håndtere denne omvæltning. Her appellerer foreningen til, at danske myndigheder tilbyder de eventuelt berørte adopterede og adoptivforældre støtte i form af PAS rådgivning og/eller anden ekstraordinær krisehjælp.

Næstformand Sanne Vindahl Nyvang kan kontaktes for evt. spørgsmål på tlf. 2780 5483.


Lene Borg

Comments are closed.