Pressemeddelelse: Adopterede danskere ikke længere danskere

Adopterede regnes ikke længere for danskere

Efter regeringens nye definition af danskhed om, hvad det vil sige at være dansk, kan internationalt adopterede danskere ikke længere kalde sig danske.

Fælles udtalelse fra danske internationalt adopterede i anledning af Folketingets vedtagelse den 9. februar 2017

Et flertal i Folketinget har den 9. februar 2017 vedtaget, at man ikke er dansker, hvis man er efterkommer eller indvandrer fra et ikke-vestligt land.

Adoption & Samfund Ungdom (ASU) og Adoption & Samfund (A&S) udtrykker bestyrtelse over ordvalget i vedtagelsen, der naturligvis rammer alle adoptanter og adopterede særdeles hårdt. Følelsen af at vi ikke er accepterede som danske er en ubærlig følelse for os alle, børn, unge og voksne adopterede.

  • Betyder det nu, at alle vi internationalt adopterede til Danmark skal betragte os selv som ikke-danskere?
  • Betyder det, at alle vi danskere skal deles op i heldanskere, halvdanskere, kvartdanskere, ottendedelsdanskere?

Konsekvenserne af denne vedtagelse er svære at forudse, men Folketinget har gjort det tydeligt, at der ikke må bo for mange efterkommere eller indvandrere fra et ikke-vestligt land inden for et bestemt område. Det vil i praksis betyde, at internationalt adopterede ikke frit kan vælge, hvor de vil bo.

Hvad er det næste skridt efter denne vedtagelse? Historien viser os desværre med al tydelighed, hvad der sker, når man stigmatiserer dele af befolkningen ud fra oprindelse og etnicitet. Vore folkevalgte har efter vores opfattelse en særdeles stor forpligtelse til at anvende et sprogbrug, en tone og en omtaleform, som vi og vore børn kan være bekendt.

Det er vores håb at besindige personer i flertallet i Folketinget indser deres enorme fejltagelse og vil medvirke til at vedtagelsen af 9. februar 2017 fjernes.

Adoption & Samfund Ungdom

Adoption & Samfund

For yderligere kommentarer, kontakt:

Formand for Adoption & Samfund Michael Paaske: 29 48 53 06

Eller formand for Adoption & Samfund Ungdom Christina Netrika Olsen: 42 41 38 88

Pressemeddelelse: Adopterede danskere ikke længere danskere 20170213


Lene Borg

Comments are closed.