Hvad siger loven?


Adoption er også en offentlig sag. Når man skal i gang med en adoption, skal man samarbejde med forskellige myndigheder f.eks. statsforvaltningens sagsbehandlere og Ankestyrelsen.

Det er ofte en fordel at kende loven – og dermed sin ret og pligt.

Læs her om adoptionsloven, reglerne og dine rettigheder. Er du i tvivl om noget, kan du kontakte vores rådgivere.

Dansk jura om adoption

Det vigtigste danske regelgrundlag for adoption er adoptionsloven og adoptionsbekendtgørelsen samt diverse cirkulærer. På Ankestyrelsens hjemmeside findes der en fuld oversigt – se mere her

I tilfælde af ændringer, der gør ovenstående side utilgængelig anbefaler vi at du starter søgningen efter gældende regler på Ankestyrelsens hjemmeside: //ast.dk/born-familie/adoption/adoption

Adoptionsloven  stammer i sin nuværende grundform fra begyndelsen af 70’erne, men med adskillige justeringer flere gange siden.  Den opdateres jævnligt.

Adoptionsbekendtgørelsen detaljerer lovens temmelig brede bestemmelser på en lang række områder.

Godkendelsesbekendtgørelsen,  detaljerer lovens bestemmelser om godkendelse og matchning.

Herudover er der særlige regler for ansøgere, der har indgået registreret partnerskab.

Endelig gælder der særlige regler for adoption i hjemmestyreområderne Grønland og Færøerne. Læs mere om dette på Ankestyrelsens hjemmeside:

//ast.dk/born-familie/foraeldremyndighed-og-samvaer/samvaer/lovgivning/den-familieretlige-lovgivning-i-gronland-og-pa-faeroerne

International jura om adoption

Til regulering af det internationale samarbejde har Danmark tiltrådt Haagerkonventionen af 1993 om international adoption. Lige som de danske regler finder du omtale heraf samt link til den fulde tekst her:

Bekendtgørelse af konvention af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner

Haagerkonventionen har bl.a. med stærke bidrag fra Danmark og de øvrige nordiske lande udgivet en international ”Guide to good Practise”.  Heri kan man læse om mange af de overvejelser og retningslinjer de formidlende organisationer og myndigheder i afgivende og  modtagende lande bør følge. Guiden findes her:

www.hcch.net/upload/adoguide_e.pdf

Også FN’s børnekonvention indeholder retningslinjer om adoption. Det kan du læse mere om her:

Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder.