Nyt fra ASUs GF

29. -30 oktober mødte unge adopterede hinanden til ASUs stiftende generalforsamling i Svendborg.

Det blev et meget vellykket arrangement, hvor medlemmerne både fik indflydelse på, hvordan ASU tegnes udadtil, samtidig med at de fik styr på nogle organisatoriske udfordringer.

Målet med ASU vil fremover være, at vi holder arrangementer både nationalt og regionalt, hvor der vil være spændende oplæg og masser af hygge og socialt samvær. De vil i fremtiden sætte fokus på nogle tabuemner indenfor adoption og arbejde med vores holdninger.

ASUs nye bestyrelse består af
Formand: Ina Dulanjani Dygaard
Næstformand: Christina Netrika Olsen
Kasser: Jeppe Valentin
Bestyrelsesmedlemmer: Diego Bønke og Line Højlund Nielsen.


Lene Borg

Comments are closed.