Nordic Adoption Councils sekretær, Ole Bergmann, er gået bort

Nordic Adoption Councils sekretær, Ole Bergmann, er gået bort

En sand ildsjæl er gået bort.

De fleste af os kendte Ole Bergmann som et hjertevarmt, humoristisk og aldeles klogt menneske. Der var ikke meget, Ole ikke havde viden om.

Han beskæftigede sig med adoption i mere end 35 år og var i en årrække direktør i DanAdopt, og indtil han gik bort, var han sekretær i den nordiske paraplyorganisation Nordic Adoption Council. Ole kæmpede for det, han havde kært, til den dag han døde.

Ole var vellidt af alle. Han var en ægte nordisk stemme. Han kunne tale med alle, uanset hvor de kom fra, ja han kunne endda synge på finsk.

Hans pludselige død har chokeret alle kolleger både herhjemme og i Norden, og han efterlader et kæmpe tomrum. Hans engagement for adoption var uforligneligt.

Ole tænkte også store tanker. Han stillede sig selv og os spørgsmålene:

“Kan man fjerne glasvæggen mellem to kulturer? Med andre ord, kan den usynlige mur mellem rig og fattig, mellem ressourcestærk og mindre ressourcestærk, nedbrydes eller overskrides ved, at der kommer åbenhed i adoption og dermed gennemsigtighed?” Hans andet spørgsmål lå i forlængelse af det: ”Kan tingsliggørelse af forplantning og børn – en tingsliggørelse, som også er i surrogatmødre-industrien – fjernes?”

Han kom ikke med noget bud på svar, men de to spørgsmål er centrale for, hvordan adoption håndteres.

Nu skal vi alle sammen løfte den opgave og finde svaret på Oles spørgsmål. Uden Ole, men med Oles inspiration i vores arbejde og med Ole i vore hjerter. Han vil blive stærkt savnet af os alle i Adoption & Samfund.

Æret være Ole Bergmanns minde.

Michael Paaske
Formand og bestyrelsesmedlem i NAC

Ina Dygaard
2. næstformand og substitut i NAC


Lene Borg

Comments are closed.