Landsmøde & generalforsamling 2020 AFLYSES

Grundet de seneste ugers stigning af Covid-19 smittede har vi på seneste online bestyrelsesmøde besluttet helt at aflyse Landsmøde og Generalforsamling 2020.

Vi har alle et ansvar for at mindske smitterisikoen og med den nuværende grænse på 50 personer samlet, mener vi i bestyrelsen ikke, at vi kan gennemføre et arrangement, der er sikkert for alle. 

Vores vedtægter tager ikke højde for situationer som denne, men vi håber på jeres forståelse. 

Vi vil snarest udsende et nyhedsbrev med nærmere information om regnskab og bestyrelsens sammensætning 2021.   

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, bedes I rette henvendelse til 1. næstformand  Sanne Vindahl Nyvang på mail svn@adoption.dk 

Vi ser frem til at se jer alle i 2021 til et brag af et Landsmøde og Generalforsamling. Og I kan allerede nu sætte X i kalenderen den 6. & 7. november 2021.


Lene Borg

Comments are closed.