Indkaldelse til Generalforsamling 2021

LØRDAG DEN 6. NOVEMBER 2021 kl. 13:00-17:00 afholdes der generalforsamling i Huset Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart med nedenstående dagsorden.

Vi indleder generalforsamlingen med frokost fra kl. 13-14:00.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen. 
a) Valg af dirigent. 
b) Godkendelse af dagsorden. 
c) Bestyrelsens beretning. 
d) Regnskab for 2020/21 – forelæggelse og godkendelse. 
e) Indkomne forslag : 
    • Godkendelse af lande / interessegrupper 
f) Arbejdsprogram for det kommende år. 
g) Orientering om budget for igangværende år samt 
    •Fastsættelse af kontingent for kommende år. 
    •Fastlæggelse af abonnementspris for magasinet ”Adoption & Samfund” 
for det kommende år. 
    •Fastlæggelse af lokalfora og interessegruppers andel af det samlede
kontingent. 
h) Valg til Bestyrelsen. 
i) Valg af suppleanter til Bestyrelsen. 
j) Valg til Aktivitetsudvalg. 
k) Valg af suppleanter til Aktivitetsudvalg. 
l) Valg af revisor samt revisorsuppleant. 
(Der skal dog ikke vælges revisorsuppleant på generalforsamlinger, hvor generalforsamlingen som revisor vælger en revisor/et revisionsfirma, med hvilken der indgås aftale om udførelse af revision mod normal betaling).
m) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dvs. fristen for indsendelse er lørdag den 16. oktober 2021.

Årsrapport 20-21 for Adoption & Samfund

Budget for regnskabsåret 2021-2022

Alle medlemmer kan deltage efter forudgående tilmelding SENEST den 28. oktober via NemTilmeld.

Der tages forbehold for ændringer.

Bestyrelsen


Lene Borg

Comments are closed.