Dødsfald

Dødsfald

På en solfyldt lørdag blev foreningens mangeårige sekretær og tidligere kasserer, Carl Erik Agerholm, begravet fra Vodder kirke, der ligger tæt på Frifelt, hvor Carl Erik og hans kone Elke i mange år har boet.

140 mennesker var mødt op for at tage afsked med Carl Erik.

NEKROLOG

Carl Erik Agerholm, foreningens mangeårige sekretær og kasserer, er gået bort.

Carl Erik tabte kampen til cancer og døde lørdag den 21. september 2019. Han efterlader sig sin hustru Elke, samt to voksne sønner og deres familie.

Jeg har kendt Carl Erik igennem ca. 25 år, og man kan ikke nævne Adoption & Samfund uden også at nævne Carl Erik, som med utrættelig indsats og ihærdighed igennem alle årene har passet foreningens sekretariat og regnskaber med sikker og korrekt hånd. I praksis fungerede sekretariatet som et familieforetagende, hvor Carl Erik og Elke sørgede for at varetage de mange forskellige funktioner, der hører til i et sekretariat. Og mange medlemmer har talt med Carl Erik, der passede foreningens telefon, også her helt til det sidste.

Jeg vil huske Carl Erik som et fantastisk menneske, med sine meningers mod, og jeg er evigt taknemmelig for den store hjælp han har ydet mig og foreningens bestyrelse og medlemmer gennem de mange år.

Mine tanker går selvfølgelig til Elke og deres to sønner i denne svære tid.

Æret være Carl Eriks minde.

Michael Paaske
Formand


Lene Borg

Comments are closed.