Brænder du for at lave arrangementer?

Lokalambassadører søges til Region Syddanmark og Region Hovedstaden og tovholdere/praktiske hjælpere søges til hele landet

I både Region Syddanmark og Region Hovedstaden mangler vi en Lokalambassadør for Adoption & Samfund, og vi mangler tovholdere/praktiske hjælpere i hele landet!

Efter lokalforeningerne blev nedlagt i 2018, blev strukturen ændret til, at der for hver region blev udpeget en Lokalambassadør, der i samarbejde med Aktivitetsudvalget under Adoption & Samfund og lokale tovholdere, skulle afholde arrangementer rundt omkring i landet. 

Vi havde på daværende tidspunkt et håb om, at mange af de tidligere bestyrelsesmedlemmer i de nu nedlagte lokalforeninger ville gribe bolden og fortsætte som tovholdere med at arrangere og afholde arrangementer i samarbejde med Lokalambassadøren i det pågældende område. Men desværre forsvandt disse personer en efter en, og på nuværende tidspunkt har vi nu kun en lille håndfuld tovholdere tilbage, så derfor rækker vi nu hånden ud efter nogle engagerede medlemmer, der har tid og lyst til hjælpe os med at afholde arrangementer.

Hvad er Lokalambassadørens opgave?
Som Lokalambassadør repræsenterer du foreningen og er ansvarlig for, at der afholdes arrangementer i dit område enten i samarbejde med Aktivitetsudvalget eller evt. sammen med andre medlemmer i området. 

Det vil typisk være dig, der har kontakt til den oplægsholder, der skal bruges til et arrangement, ligesom du booker lokale og udarbejder teksten, der skal bruges til invitationen. 

Hvad er tovholderens opgave?
En tovholder hjælper til med de praktiske opgaver i forbindelse med et arrangements afholdelse i samarbejde med enten Lokalambassadøren i området eller et medlem fra Aktivitetsudvalget.

Opgaverne kan være følgende:

  • tage imod deltagerne
  • tjekke billetter, når gæsterne ankommer
  • sørge for at forplejningen sættes frem enten før arrangementet begynder, fx vand kaffe, the og kagen i pausen
  • hjælpe foredragsholderen med teknikken, hvis den driller eller tilkalde stedets tekniker
  • sørge for at lokalet er ryddeligt, når mødet er slut
  • evt. selv stå for et arrangement sammen med andre medlemmer, der vil hjælpe med det praktiske.

Gratis deltagelse ved arrangementer
Både som Lokalambassadør, tovholder og praktisk hjælper deltager man GRATIS i arrangementerne, og man får også sine kørselsudgifter dækket.,

Lokaler
Vi sørger såvidt muligt for at holde vores arrangementer i mødelokaler, hvor der er mulighed for at bestille mødeforplejning, så der ikke skal bruges tid på kaffebrygning og borddækning.

Valg til Aktivitetsudvalget
Vi ser meget gerne, at man som Lokalambassadør stiller op som kandidat til Aktivitetsudvalget, da det betyder meget, at man har nogle erfarne sparringspartnere at trække på. Og dem, der sidder i udvalget, har mange års erfaring, som man som ny kan trække på. 

Valget til Aktivitetsudvalget sker på Adoption & Samfunds generalforsamling, der afholdes søndag den 13. november kl. 10-12:00 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Aktivitetsudvalgets arbejdsopgaver 
Aktivitetsudvalgets opgave er at sørge for, at der løbende holdes arrangementer rundt omkring i landet.

Vi forsøger såvidt muligt at koordinere arrangementerne, så de samme arrangementer afholdes flere steder i landet. 

Aktivitetsudvalget mødes en lørdag et centralt sted i landet et par gange om året, og ellers foregår kommunikationen pr. mail eller som online-møder. Vi har også vores egen lukkede Facebookgruppe, hvor vi drøfter forskellige emner, der ikke kan vente til det næste planlagte møde. Fordelen ved at sidde i Aktivitetsudvalget er, at vi lader os inspirere og trækker på hinanden mht. arrangementer. 

Vi har også vores egen hjemmeside:  https://as-event.dk, hvor alle vores arrangementer annonceres. 

Er det noget for dig?
Vil du vide mere om arbejdet som Lokalambassadør eller tovholder er du meget velkommen til at kontakte en af os, der sidder i Aktivitetsudvalget eller sende en mail til AU@adoption.dk med dit navn, adresse og mobil nr., og så kontakter vi dig.
Du kan finde medlemmerne af Aktivitetsudvalget på vores hjemmeside: https://as-event.dk/om-os/

Vi glæder os til at høre fra dig 

Aktivitetsudvalget

Adoption & samfund


Lene Borg

Comments are closed.