Adoptionsdialogens Dag 2019

Adoptionsdialogens Dag, der skulle have været afholdt torsdag den 23. maj 2019 i Århus udsættes!

Da der er meget få tilmeldte og det på grund af det forestående folketingsvalg har været svært at skabe tilslutning blandt politikere, har vi besluttet at udsætte arrangementet, så vi kan få politisk bevågenhed om det vigtige emne: “ Rettigheder i adoption”.


Lene Borg

Comments are closed.