Adoption & Samfund uddeler Adoptionsprisen til Korea Klubben

PRESSEMEDDELELSE

Adoption & Samfund uddeler Adoptionsprisen til Korea Klubben

Korea Klubben og justitsminister Søren Pape Poulsen var blandt de centrale gæster, da foreningen Adoption & Samfund lørdag d. 4. november holdt det årlige landsmøde i Odense.

Adoption & Samfunds adoptionspris 2017 gik til Korea Klubben som anerkendelse af foreningens arbejde med at skabe en god og frugtbar dialog inden for adoptionsområdet – en dialog, som kan være med at gøre alle klogere på, hvad det vil sige at være adopteret i Danmark og dermed skabe bedre forhold for adopterede og deres familier. Formand for Korea Klubben Anne Mee Kalvig mødte op for at modtage prisen og en check på 10.000 kr.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen var en vigtig gæst på Adoption & Samfunds landsmøde. Søren Pape Poulsen fortalte medrivende og levende om sin personlige adoptionshistorie og beskrev sin opvækst hos sine adoptivforældre som fantastisk. Han fortalte også om at møde den mor, der fødte ham, og han fremhævede, at adopterede personers ønske om at kende sit ophav ikke skal opleves som en afvisning af adoptivfamilien. Søren Pape Poulsen udtrykte også sin personlige holdning til tvangsadoptioner og fremhævede, at der efter hans mening altid skal tages hensyn til barnets tarv, også selvom det indebærer, at barnet tvangsfjernes.

Korea Klubben var også repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Jes Eriksen, som i sit oplæg opridsede mange af de udfordringer, som adopterede møder i Danmark. Han fokuserede især på racisme og på de stereotype forestillinger, som adopterede møder i løbet af livet. Han lagde vægt på Korea Klubbens rolle som et frirum, der giver plads til at udveksle erfaringer om familiesøgning, dyrke koreansk kultur og derigennem gøre det nemmere for adopterede at besøge deres fødeland og forholde sig kvalificeret til at være en etnisk minoritet i Danmark.

En anden taler på Adoption & Samfunds landsmøde var Ole Bergmann, tidligere direktør i den adoptionsformidlende organisation DanAdopt og nuværende sekretær for Nordic Adoption Council. Han fortalte om at se de kummerlige forhold, som børn i nogle lande, fx i det tidligere Østeuropa, vokser op under.

Tidligere formand for Adoption & Samfund Lars Klüver talte også på foreningens landsmøde. Han udtrykte et ønske om, at adoption i fremtiden skal styrkes, så flere danskere får mod til at skabe familier ved hjælp af adoption.

Nuværende formand for Adoption & Samfund, Michael Paaske, slog i sin åbningstale fast, at foreningens politiske mål i den nærmeste fremtid er, at det offentlige tilskud til adoption bliver forhøjet, og at der skabes en permanent PAS-ordning (Post Adoption Services) til voksne adopterede. Hvis de ændringer falder på plads, vil det blive muligt for flere danskere at vælge adoption, og de adopterede, som allerede nu lever her i landet, kan få støtte til at få det bedst mulige liv i deres andet hjemland.

Korea Klubben har eksisteret i 27 år og er en forening for adopterede fra Sydkorea, som arbejder med at rådgive adopterede, deres familier og adoptionsprofessionelle.

Adoption & Samfunds adoptionspris gives til et menneske eller en organisation, der har gjort en stor indsats for adopterede eller deres familier. Prisen uddeles, når der er en værdig modtager.

Med venlig hilsen

Michael Paaske
Landsformand
Adoption & Samfund

Pressemeddelelse

 


Lene Borg

Comments are closed.