Monthly Archives: april 2019


29

apr 2019

Adoptionsdialogens Dag 2019

Adoptionsdialogens Dag, der skulle have været afholdt torsdag den 23. maj 2019 i Århus udsættes! Da der er meget få tilmeldte og det på grund af det forestående folketingsvalg har været svært at skabe tilslutning blandt politikere, har vi besluttet at udsætte arrangementet, så vi kan få politisk bevågenhed om det vigtige emne: “ Rettigheder i adoption”.


02

apr 2019

Pressemeddelelse

Er embedsmænd i fuld gang med at afskaffe international adoption til Danmark? Foreningen Adoption & Samfund frygter, at det er ved at ske! I et netop offentliggjort kommissorium for en undersøgelse af en økonomisk bæredygtig model på adoptionsområdet fremgår det, at embedsmænd fra Ankestyrelsen (AST) og Børne- og Socialministeriet skal udforme forslag til en ny model for international adoption. Forslaget skal formuleres uden nogen form...

Læs mere