Landsmødet 2015


Landsmødet 2015 blev afholdt i weekenden den 14. og 15. november 2015 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Landsmødets tema var ”Åbne adoptioner – hvorfor og hvordan?”

For første gang i foreningens historie havde vi inviteret gæster fra både Finland, Norge og Etiopien for at høre om deres erfaringer med åben adoptioner.

Formand Jens Damkjær bød velkommen til de 55 fremmødte medlemmer og gæster, hvorefter vores A&S sang blev sunget, akkompagneret af formanden på guitar!

Åbningstalen blev holdt af Almaz Mengesha, der er adopteret fra Etiopien og forfatter til bogen ”Hyæner i natten. Almaz fortalte sin gribende historie.

Herefter kom Dorthe K. Olsen med et kort oplæg om hende og hendes mand Rasmus’ vej til en åben adoption, hvorefter der var dialog med de øvrige deltagere.
Der henvises i øvrigt til Adoptionsmagasinet, der udkom i november måned 2015, hvor du kan læse deres historie!

Efter frokosten fortalte cand. psych. Wondim Belachew Bezie, der er leder af projektet 121Ethopia i Addis Ababa i Etiopien, om Åbne adoptioner – set fra et oprindelseslands synspunkt.

Herefter var der oplæg af producer Shital Andersen, Adoption i Fokus, hvor hun fortalte om den indsigt, hun har fået omkring åbenhed i adoption ved sin produktion af 3 små film for Ankestyrelsen. Shital havde følgeskab af en ung national adopteret pige, Anne Eske Jensen, der har medvirket i en af de 3 film. Og Anne fortalte om sin åbne adoption.
i det ovennævnte Adoptionsmagasin var der også en artikel med Shital Andersen.

Efter kaffepausen var der paneldebat.

Paneldebatten tog udgangspunkt i temaet ”Åbne adoptioner – hvorfor og hvordan?”
Formand Jens Damkjær var moderator og følgende personer sad i panelet:

  • Shital Andersen, Adoption i Fokus
  • Fortatter Almaz Mengesha,
  • Ina D. Dygaard, tidl. fmd. for A&S – Ungdom og HB-medlem i A&S
  • Øystein Gudim, Adopsjonsforum, Norge
  • Trine Torp, MF, Socialistisk Folkeparti
  • Robert Jonasen DIA
  • Catarina Söderberg, Rädda Barnen, Finland
  • Bianca Kupari, Rädda Barnen, Finland
  • Wondim Belachew Bezie, 121Ethopia

Herefter fulgte – traditionen tro – nogle forskellige workshops

Om aftenen var der middag i restauranten, hvorefter der var underholdning – en underholdning deltagerne vel og mærke selv stod for – nemlig med KollingStomp, hvor der blev spillet på diverse instrumenter, såsom trommer, stålreol, murerbalje (med boremaskiner) m.m.

Herefter var der hyggeligt samvar til ud på de små timer.

Om søndagen var der introduktion til dagen ved formand Jens Damkjær, hvorefter vi sang vores A & S – sang igen akkompagneret af formanden på guitar.

Herefter var der oplæg med Irene Tranholm Damkjær,  konsulent for ”Stafet for Livet” hos Kræftens Bekæmpelse, der gav sit bud på Frivillighed og hvordan vi kan tænke Adoption & Samfunds arbejde og organisering ind i tidsånden Anno 2015 og fremadrettet.

Herefter var der cafédialog og rådgivning til HB om det videre arbejde i foreningen, hvorefter et fantastisk spændende Landsmøde sluttede, hvorefter der blev afholdt Landsgeneralforsamling.