Familieadoptioner


Ansøgning om stedbørns og familieadoptioner sendes til Familieretshuset (tidl. Statsforvaltningen).

Ved stedbarns- og familie-adoption kender børn og adoptanter i forvejen hinanden. Oftest adopterer den ene ægtefælle den andens børn, men der kan også være tale om adoption af f.eks. børnebørn, søskendebørn eller bekendtes børn, der er blevet forældreløse. Ca. halvdelen af alle nationale adoptioner er stedbarns- eller familieadoptioner.

Der kræves ingen godkendelse eller undersøgelse af egnethed til at blive adoptivfar eller – mor, hvis man ønsker at adoptere:

  • sin ægtefælles barn
  • børn af søskende
  • børn af forældre
  • børnebørn.

Hvis man ønsker at adoptere børn, som man har et langt og nært forhold til, kan man kun i sjældne tilfælde undgå en undersøgelse. F.eks. kan man ikke uden godkendelse adoptere fætre og kusiners børn (medmindre man har haft et meget tæt forhold til dem). Feriebørn, der er kommet i hjemmet igennem adskillige år kan heller ikke adopteres uden godkendelse.

Hvis begge forældre dør, skal de sociale myndigheder tage stilling til, hvem der skal overtage forældremyndigheden. Hvis man  laver et “børnetestamente”, der beskriver, hvem de gerne så adopterede børnene, vil de sociale myndigheder i de fleste tilfælde følge ønsket. I sådanne tilfælde er en godkendelse normalt heller ikke nødvendig, men kommunens socialudvalg skal godkende placeringen.