Rådgiverne


Den offentlige PAS-ordning tager sig nu af de fleste psykologiske og familierelaterede problemstillinger lige op til og efter afhentning af barn og langt ind i voksenlivet, hvorfor vi i vores rådgivning har nedtonet PAS-delen.

Foreningens rådgivere er opdelt i 2 kategorier:

  1. Faglige rådgivere og tema-rådgivere, altså professionelle fagfolk med massiv adoptionserfaring: læge, speciallærer, talehørekonsulent, psykolog og socialrådgiver samt konkrete råd til institutionsliv og skoleproblemer eller eneadoption
  2. Adoptionslinjen, rådgivning for adopterede

Rådgivningen er gratis og alle rådgiverne arbejder på frivillig basis. De fleste rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Det er derfor bedst at henvende sig efter kl. 20, og det kan hænde, at man kan blive nødt til at træffe aftale om et andet tidspunkt, hvor det passer rådgiveren bedre at tale med den, der henvender sig.

Alle rådgivere har tavshedspligt, og man kan ved henvendelse være anonym. Det kan dog være, at rådgiveren på sin telefon har ‘vis nummer’, så hvis man vil være helt sikker på, at ens nummer ikke kan ses, skal man selv ‘skjule’ det. Læg en besked, så rådgiveren kan vende tilbage til dig.

Adoption & Samfund har samlet en række praktiske råd vedr. modtagelse af barn. Se siderne på adoption.dk – i adoptionsprocessen og  livet i adoptivfamilien.