LOKALAMBASSADØR SØGES TIL REGION SYDDANMARK!

Vores hidtidige Lokalambassadør for Region Syddanmark har af private årsager trukket sig fra posten som Lokalambassadør, og vi mangler derfor en person, der har lyst til at gribe bolden, og sørge for at der afholdes arrangementer i dette område. 

BOR DU PÅ FYN ELLER I DEN ØVRIGE DEL AF REGION SYDDANMARK, ER DET MÅSKE NOGET FOR DIG AT GRIBE DENNE BOLD?

Som Lokalambassadør repræsenterer du foreningen og er ansvarlig for, at der afholdes arrangementer i dit område enten i samarbejde med Aktivitetsudvalget eller evt. sammen med andre medlemmer i området. 

TOVHOLDERE & PRAKTISKE HJÆLPERE SØGES I HELE LANDET 

Måske har du lyst til at give et nap med ved nogle af vores arrangementer. 

HVAD ER TOVHOLDERENS OPGAVE?

En tovholder er en, der i samarbejde med enten Lokalambassadøren i området eller et medlem fra Aktivitetsudvalget, hjælper til med de praktiske opgaver i forbindelse med et arrangements afholdelse. 

Opgaverne kan bla. være følgende:

• tjekke deltagernes billetter ved ankomsten

• sørge for at forplejningen sættes frem

• hjælpe foredragsholderen med teknikken, hvis den driller eller 

• tilkalder en tekniker 

• sørge for at lokalet er ryddeligt, når mødet er slut

• evt. stå for et arrangement s.m. andre medlemmer, der vil hjælpe med det praktiske.

GRATIS DELTAGELSE VED ARRANGEMENTER

Både som Lokalambassadør og tovholder deltager man GRATIS i arrangementerne, og man får også sine kørselsudgifter dækket.

LOKALER

Vi sørger såvidt muligt for at holde vores arrangementer i mødelokaler, hvor der er mulighed for at bestille mødeforplejning, så der ikke skal bruges tid på kaffebrygning og borddækning.

VALG TIL AKTIVITETSUDVALGET

Vi ser meget gerne, at man som Lokalambassadør stiller op som kandidat til Aktivitetsudvalget.

Valg til Aktivitetsudvalget sker på Adoption & Samfunds generalforsamling, der afholdes  lørdag den 6. november 2021 fra kl. 13-17:00 hos Huset i Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

AKTIVITETSUDVALGETS ARBEJDSOPGAVER 

Aktivitetsudvalgets opgave er at sørge for, at der løbende holdes arrangementer rundt omkring i landet. Og vi forsøger såvidt muligt at koordinere arrangementerne, så de samme arrangementer afholdes flere steder i landet. 

Udvalget mødes et centralt sted i landet et par gange om året på en lørdag, og ellers foregår det pr. mail eller som online-møde. Vi har også vores egen lukkede Facebookgruppe, hvor vi drøfter  forskellige emner.

Vi har også vores egen platform, en hjemmeside: AS-Event.dk, hvor alle vores arrangementer annonceres. Fordelen ved at sidde i Aktivitetsudvalget er, at vi kan lade os inspirere og trække på hinanden mht. arrangementer. 

Vil du vide mere om arbejdet som Lokalambassadør, er du meget velkommen til at kontakte en af os, der sidder i Aktivitetsudvalget eller sende en mail til AU@adoption.dk med dit navn, adresse og mobil nr., og så kontakter vi dig.

Du kan finde Adoption & Samfunds  Lokalambassadører på Aktivitetsudvalgets portal: https://as-event.dk/om-os/

Vi glæder os til at høre fra dig.

Aktivitetsudvalget

Adoption & Samfund