Selvhjælpsgrupper


For nogle adoptivfamilier opstår der helt særlige problemstillinger flere år efter adoptionen – nogle af disse  på et tidspunkt som endnu ikke er omfattet af de offentlige PAS tilbud, hvorfor familierne ofte står uden umiddelbare muligheder for hjælp.

Adoption & Samfund, lokalforening Østjylland tog derfor i 2008 initiativ til et samarbejde med Selvhjælp Aarhus omkring etablering af foreløbig 4 grupper for udsatte adoptivfamilier.

De fire grupper er for adoptivfamilier
– der har modtaget børn med handicap
– med børn med adfærdsforstyrrelser i hjemmet
– der har børn anbragt uden for hjemmet
– der har mistet kontakt til deres voksne børn

Alle kan deltage i grupperne, men det må forventes, at møderne i de 4 grupper afholdes i Aarhus.

Læs mere om mulighederne for at deltage hos Selvhjælp Aarhus.