Særligt børnetilskud til alle enlige forsørgere træder i kraft 1.1.2014

Særligt børnetilskud til alle enlige forsørgere træder i kraft 1.1.2014

Eneadoptanter og enlige kvinder, der er blevet kunstigt befrugtet, har i dag ikke ret til særligt børnetilskud på lige fod med andre eneforsørgere.

Fremover skal personer, som selv har valgt eneforsørgerrollen sidestilles med andre eneforsørgere.  Det særlige børnetilskud giver et økonomisk sikkerhedsnet til børn, der kun har en forsørger. Det bør gælde alle børn, som kun har en forsørger uanset, hvad der ligger til grund herfor.

Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om igen at give personer, som selv har valgt eneforsørgerrollen ret til særligt børnetilskud fra den 1. januar 2014. Dermed ligestilles selvvalgt enlige forsørgere med andre enlige forsørgere.

Udvidelsen af retten til særligt børnetilskud indebærer offentlige merudgifter på 64 mio. kr. i 2014, 75 mio. kr. i 2015 og 86 mio. kr. i 2016. Fuldt indfaset indebærer udvidelsen af retten til særligt børnetilskud offentlige merudgifter for godt 200 mio. kr.

 

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.

Comments are closed.