Så er socialpakken på kr. 1,1 mia. vedtaget og det betyder bl.a. at børn af eneadoptanter får det særlige børnetilskud

Mange års kamp for ligestilling af børn af eneadoptanter er nu endelig slut, idet socialpakken på 1,1 mia. kr. er blevet vedtaget. Vi ved dog ikke endnu, hvornår denne del af socialpakken træder i kraft, men det bliver meldt ud her på hjemmesiden, så snart vi kender de nærmere detaljer!

Sagen om det særlige børnetilskud startede for 35 år siden (i 1977), hvor Landsforeningen Adoption & Samfund blev stiftet.

Mange gode kræfter i foreningen har igennem årene arbejdet ihærdigt for, at eneadoptanters børn kunne få det særlige børnetilskud, så en meget stor tak til jer, der har kæmpet for sagen i så mange år.
Desværre får mange af disse personers børn ikke selv glæde af det særlige børnetilskud, idet deres børn er over 18 år.

En af grundene til, at det nu endelig lykkedes os at få overbevist politikerne om denne uretfærdighed, skyldes helt sikkert vores Adoptionskonference på Christiansborg den 19. september 2012, hvor vi virkelig fik åbnet politikernes øjne.

Vi håber politikerne også vil se positivt på vores andre mærkesager, nemlig PAS på Finansloven, oprettelse af et Videns-og Formidlingscenter om Adoption samt ophævelse af 26 års reglen for adopterede.

Læs mere her!

Se hele aftalen om socialpakken på Socialministeriets hjemmeside!

 

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink.

Comments are closed.