PAS-Rådgivning (Post Adoption Service)

Hvad er PAS-Rådgivning (Post Adoption Services)?

Post Adoption Services er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilien, den adopterede og de biologiske forældre både før og efter adoptionen.

Som Haagerkonventionsland har Danmark en forpligtigelse til at fremme PAS, da følgende fremgår af artikel 9, litra c: ”Centralmyndighederne skal, enten direkte eller gennem offentlige myndigheder eller behørigt godkendte institutioner i deres stat, tage alle passende forholdsregler navnlig med henblik på, at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen i deres respektive stater.”

PAS-ordningens historik

Adoption & Samfund har i mange år kæmpet for indførelsen af en PAS-ordning og senere for en permanentgørelse og udvidelse af de forsøgsordninger, der blev indført i 2007-2010 og igen i 2012 og 2013. I slutningen af november 2013 blev der endeligt bevilget en permanent PAS-ordning gældende fra 2014. Pr. 1. januar 2016 blev bevillingen øget til 7,3 millioner kroner.

Hvem kan få rådgivning fra PAS?

Den nuværende PAS-ordning, som tilbydes af Ankestyrelsen, har følgende tilbud til familier, adopterede og fagfolk:

  • Rådgivning til adoptivfamilier efter adoption indtil barnet fylder 18 år, hvor familien har adgang til 20 timer pr. adopteret barn. Brugerbetaling på 100 kr. pr. time.
  • Obligatorisk rådgivning til adoptivforældre ved hjemtagelse af et barn umiddelbart før og efter hjemtagelsen. (6 timer)
  • Gratis undervisning om adopterede børn til fagpersoner i institutioner og konsultativt personale. (4 timers undervisning)
  • Eneadoptantgrupper, hvor eneadoptanter kan arbejde med udfordringer og glæder og opleve et fællesskab.
  • Samtalegrupper for adopterede børn og unge.
  • Rådgivning for voksne adopterede over 18 år som et toårigt forsøgsprojekt fra 1. januar 2016. Brugerbetaling på 100 kr. pr. time. Projektet udløb den 31. januar 2017 og alle håber på ny bevilling.
  • Temaarrangementer om diverse temaer for adoptanter i København og Århus 4 gange om året.

Læs mere om PAS-ordningen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Adoption & Samfund fokus på forbedringer

Adoption & Samfund arbejder løbende for at forbedre den nuværende PAS-ordning. Vigtigst er at sikre en permanent adgang til PAS-rådgivning for voksne adopterede. Vi arbejder bl.a. også for, at PAS-ordningen kan imødekomme behovet for rådgivning i forbindelse med åbne adoptioner.

Som det fremgår af ovennævnte, kan voksne adopterede over 18 år modtage PAS-rådgivning, men da ordningen er et forsøgsprojekt, der løber til og med 2017, har vi den 21. juni 2017 skrevet til en lang række politikere, og bedt om at ordningen gøres permanent. Læs mere i denne skrivelse

Comments are closed.