Hagerkonventionen

“Haagerkonventionen om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner” blev vedtaget 29. maj 1993 efter adskillige års drøftelser af mulighederne for en fælles konvention om adoption. I adoptionskredse kaldes den ofte blot Haagerkonventionen. Konventionen er tiltrådt af Danmark.

Haagerkonventionen er en rammekonvention der fastlægger en række grundprincipper for international adoption. Den er meget bredt formuleret og giver mange muligheder, fordi man ville sikre sig at så mange lande som muligt tilsluttede sig. Som de væsentligste bestemmelser kan nævnes:

  • Myndighederne i oprindelseslandet har til opgave at undersøge barnet, indhente samtykke og legitimere bortadoption.
  • Myndighederne i modtagerlandet har til opgave at undersøge adoptanterne og godkende dem til adoption.
  • De to landes myndigheder skal sikre at fyldig information om barn og adoptanter udveksles.
  • Adoption kun kan foretages hvis begge landes myndigheder tilslutter sig.
  • Begge landes myndigheder kan autorisere andre til at udføre dele af arbejdet.
  • Alle lande anerkender en adoption foretaget i et andet land såfremt begge lande har ratificeret konventionen.

Dertil kommer en række bestemmelser om rådgivning, organisering af adoption, kontrol, procedurer etc.

93 lande har foreløbig skrevet under på konventionen. Danmark tilsluttede sig Haagerkonventionen i 1997.

DIA stiller ikke som betingelse for adoption, at samarbejdslandet har ratificeret Haagerkonventionen, men kræver, at de lande, som endnu ikke har underskrevet Haagerkonventionen, i videst muligt omfang arbejder efter konventionens principper.

Lande, som er medlem af Haagerkonferencen (og har ratificeret konventionerne)

Lande, som har underskrevet en eller flere af Haagerkonventionerne

Tjek begge lister for at finde ud af, om et bestemt land har ratificeret Haagerkonventionen om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner.

Haagerkonventionens kan læses i sin helhed på engelsk på Haagerkonferencens (HCCH) hjemmeside: Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption.

Comments are closed.