Dagpenge og orlov

Regler om orlov, dagpenge og beskyttelse mod opsigelse

Lovgrundlaget for orlov og dagpenge i forbindelse med adoption fremgår af Barselsloven LBK nr. 571 af 29.4.2015.

Lovgrundlaget, der beskytter mod opsigelse på grund af adoption, kan du finde i Ligebehandlingsloven LBK nr. 645 af 8.6.2011.

Er der behov for rådgivning i forhold til orlovs- og dagpengereglerne i almindelighed, anbefaler vi at du søger hjælp hos din fagforening eller hos kommunens dagpengekontor.

Er der problemer i forhold til de adoptionsspecifikke regler vil Adoption & Samfund også gerne yde rådgivning.
Det er vores erfaring, at der især i forhold til reglerne om beskyttelse mod opsigelse kan være behov for dette.

Comments are closed.