Godkendelse til adoption

Godkendelse til adoption

Den 1. januar 2016 trådte der nye regler i kraft på adoptionsområdet, og der blev bandt andet indført en ny ramme for godkendelsen som adoptant. Godkendelsesrammen beskriver alder samt fysisk og psykisk tilstand hos det barn, som ansøgeren godkendes til at kunne adoptere

Godkendelse til adoptionMed de nye regler er begreberne ”almen” og ”udvidet godkendelse” afskaffet og erstattet af én godkendelse (generel godkendelse).
Den nye godkendelse rummer mere end den almene godkendelse. Formålet med den nye godkendelsesramme er at opnå en mere enkel og tidssvarende ramme, der afspejler formidlingssituationen og de børn, der frigives til adoption. Læs mere i denne pjece.

Kort om forløbet

For at blive godkendt som adoptant, skal man først igennem et undersøgelsesforløb opdelt i tre faser.

Fase 4 kom til pr. 1. januar 2016 og indeholder obligatorisk adoptionsrådgivning i perioden før og efter hjemtagelse.

Det er i dag Adoptionssamrådet hos Statsforvaltningen, der giver den formelle godkendelse.

Forløbet er det samme, uanset om man ønsker at adoptere et dansk barn eller et barn fra et andet land.

Fase 1

Ansøgerne indsender en ansøgning til Statsforvaltningen. Sammen med ansøgningen skal indsendes et oplysningsskema om forskellige faktuelle forhold, herunder også oplysninger der først skal bruges i fase 3.
I fase 1 foregår herefter den objektive vurdering af de generelle krav, dvs. krav til alder, helbred, evt. samliv, økonomi samt bolig- og straffeforhold. Samrådet vurderer om ansøgerne kan godkendes på de generelle krav og hvis der meddeles godkendelse, er ansøgerne klar til fase 2.
Her kan du finde de blanketter, der skal bruges ved ansøgning og du kan også læse mere om sagsbehandlingen hos Statsforvaltningen.

Fase 2

I fase 2 gennemføres et obligatorisk, adoptionsforberedende kursus for førstegangsansøgere. Statsforvaltningen kan godt pålægge dig at deltage i kurset, selvom du tidligere har adopteret et barn.

Læs mere om de adoptionsforberedende kurser på Ankestyrelsens hjemmeside.

Fase 3

Når fase 2 er gennemført og man i øvrigt føler sig klar til det videre forløb, skal man meddele statsforvaltningen, at man nu er klar til fase 3. Senest på dette tidspunkt skal man også tilmelde sig hos den formidlende organisation DIA (Danish International Adoption).

I fase 3 foregår den individuelle vurdering, som skal give samrådet grundlag for at afstikke rammerne for godkendelsen, og som skal give de udenlandske myndigheder et sikkert grundlag til at finde det egnede barn. Samtalerne med sagsbehandlerne har normalt en samlet længde på ca. 4-5 timer, og de skal efter fase 2 tage udgangspunkt i “en formodning for” at ansøgerne er egnede. Samtalerne foregår på Statsforvaltningen samt ved hjemmebesøg.

Læs en mere detaljeret beskrivelse om forløbet fra ansøgning til godkendelse som adoptant

Hvis der er spørgsmål til godkendelsesprocessen, kan vores sagsrådgivning kontaktes.

Pr. 1. januar 2016 er der som tidligere nævnt indført en fase 4

Fase 4

Når man er blevet godkendt som adoptant af Statsforvaltningen i Fase 3, kommer man på venteliste hos DIA (Danish International Adoption) ved international adoption eller hos Adoptionsnævnet ved national adoption. Fase 4 består af obligatorisk PAS-rådgivning umiddelbart før og efter hjemtagelsen af et barn.

Rådgivningen gives med henblik på at give dig og dit barn en god start på livet som adoptivfamilie.

Du skal selv tage kontakt til en PAS-konsulent og aftale en tid for rådgivningen.

Her kan du finde de forskellige PAS-konsulenter.

Læs mere om den obligatoriske adoptionsrådgivning.

Se mere i Bekendtgørelsen om adoption.

Comments are closed.