Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne i november.

Det officielle referatet er et beslutningsreferat og refererer kun i beskedent omfang den diskussion, der er på generalforsamlingen. Et mere stemningsmættet referat er trykt i bladets referater.

Fra 2006 indeholder referaterne beretning og øvrige bilag bortset fra regnskaberne. Tidligere beretninger kan findes her

officielt referat referat i bladet
1996
1997 1997
1998 1998
1999 1999
2000 2000
2001 2001 – HB ændringer
2002
2003
2004 2004
2005
2006  2006
2007 Se i bladet dec. 2007
2008 Se i bladet dec. 2008
2009
2010
2011

Se også Adoption & Samfunds regnskaber

Comments are closed.