Politiske arbejdsopgaver

Post Adoption Services

Den nuværende PAS-ordning har været gældende siden 1. januar 2014.
Ordningen blev etableret efter langvarigt ønske fra Adoption & Samfund og efter en forsøgsordning dokumenterede behovet og effekten.
Læs mere om PAS-ordningen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Vi arbejder i Adoption & Samfund fortsat for, at PAS-ordningen bliver livsvarig, således at man som adopteret kan få den rigtige hjælp uanset alder.

Aldersgrænser

I Danmark er hovedreglen en maksimal aldersforskel mellem barn og ansøger på 42 år.
Reglen skal forstås sådan, at der maksimalt må være 42 år og 364 dages aldersforskel mellem ansøgeren og barnet.

Økonomi

Adoption er i dag blevet alt, alt for dyrt, og det betyder, at der er mange, der ikke har råd til at adoptere. Vi ønsker et fair tilskud, der sikrer, at det ikke alene er de mest velstillede, der kan adoptere et barn fra udlandet.

Arbejdsretligt

På en række arbejdsretlige områder omkring orlov og dagpenge mm. diskrimineres adoptanter desværre fortsat i forhold til andre.

Børnetilskud til det eneadoptanters børn

Efter mange, mange års kamp lykkedes det Adoption & Samfund i 2013 at få politisk opbakning til, at det særlige børnetilskud nu også gælder for børn af eneadoptanter.
Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2014.
Også på Færøerne er det lykkedes for vores søsterorganisation at få dette tilskud indført.

Diskrimination af Hep. B-smittede børn

Vaccination mod Hep. B beskytter børn 100%.
Alligevel har der desværre været flere sager, hvor et Hep. B-smittet barn har givet anledning til noget nær panik blandt forældre i daginstitutioner og hysteriske reaktioner blandt kommunalpolitikere.
Vi ønsker Hep. B vaccination indført i det almindelige børnevaccinationsprogram.

Diskrimination af adopterede i udlændingelovgivningen

De senere års stramninger af udlændingelovgivningen indebærer diskrimination af voksne adopterede sammenlignet med jævnaldrende født af danske statsborgere.
Adoption & Samfund mener helt grundlæggende at adopterede bør stilles juridisk helt lige med andre – også på dette punkt.

Adoptionsloven

Adoption & Samfund kritiserede i mange år godkendelsesproceduren for at være for subjektiv og uden klare kriterier. Proceduren medførte bl.a. meget store forskelle i de daværende amters godkendelsesprocenter.
Foreningen var derfor en meget aktiv spiller i arbejdet med at få gennemført en ny adoptionslov i 1999.

Foreningen har været repræsenteret i ministerielle arbejdsgrupper vedrørende nye helbredskriterier, godkendelsesrammer og udarbejdelses af statistikker i det nedlagte Adoptionsråd.
Senere har vi været repræsenteret i Adoptionsgruppen, en mere uformel arbejdsgruppe under Ankestyrelsen.

I september 2006 arrangerede Folketinget og Familiestyrelsen en høring om adoptionsområdet, hvor foreningen fik lejlighed til at fremføre sine synspunkter bredt.

Senere har vi også haft god politisk deltagelse i vore arrangementer, bl.a. til vore landsmøder, høringer og Adoptionsdialogens Dag.

Se mere her.

Comments are closed.