A&S’ politiske arbejde

Adoption & Samfund arbejder på mange områder politisk for forbedring af adoptivfamiliers vilkår og ligestilling af adoptivfamilier med alle andre familier. Foreningen er uafhængig af partipolitik og arbejder derfor sammen med alle politiske partier i bestræbelserne på at nå vore mål.

Adoption & Samfund holder jævnligt møder med ministre og andre politikere for at påvirke det politiske system, så forholdene for adoption og for adopterede kan blive endnu bedre.

Se alle A&S’ politiske arbejdsopgaver

For øjeblikket har A&S særligt fokus på bla. nedenstående:

  • Sikre at den fremtidige adoptionsformidling foregår etisk og juridisk korrekt
  • Indførelse af en livsvarig PAS-ordning
  • Følge op på de nye rammer for adoptionssystemet
  • Udbrede kulturforståelse
  • Indføre grader af åbenhed i adoptioner
  • Racisme/diskriminationsbekæmpelse
  • Fremme adoptionsforskning i Danmark
  • Sikre større viden om adoption blandt fagprofessionelle i fx skoler, daginstitutioner og kommunal sagsbehandling
  • Sikre en struktur i A&S, der afspejler medlemmernes behov

Nedenfor findes en oversigt, over de tiltag m.m. vi igennem de sidste år har foretaget os i Adoption & Samfund.
(Oversigten er pt. under opdatering).

2015

9. juni 2015 deltog repræsentanter fra Adoption & Samfund i et informationsmøde i Ankestyrelsen, hvor vi hørte om hvad der var sket på PAS-området.

28. maj 2015 afholdte Adoption & Samfund “Adoptionsdialogens Dag” på Nationalmuseet i Kbh. Læs mere her!

21. maj 2015 modtog vi svar fra DIA – Se svaret her!

9. maj 2015 sendte vi en åben henvendelse til: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, Danish International Adoption, Direktør Robert Jonassen og Ankestyrelsen, Kontorchef Lene Conrad
vedr. Adoption – sammenlægning af ventelister. Læs mere her

10. februar 2015 indsendte vi Adoption & Samfunds Høringssvar vedr. nedenstående.

14. januar 2015 modtog vi fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Høringsbrev samt Udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (modernisering a…

2014

15. september 2014 deltog Adoption & Samfund i et dialogmøde i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med emnet “Helhedsanalysen på adoptionsområdet”

26. juni 2014 – Fremtidens adoptionssystem fokuserer på børnene
Fremtidens adoptionssystem skal tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene. Derfor har socialminister Manu Sareen 26. juni 2014 sendt en analyse af rammerne for adoptioner og tilsynet med dem i høring. Dermed er det første, vigtige skridt taget i retning af at kunne lægge fundamentet for et nyt adoptionssystem.

Læs mere her: http://sm.dk/nyheder/fremtidens-adoptionssystem-fokuserer-pa-bornene

Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem – de strukturelle rammer og tilsynet

Den 26. juni 2014 sendte vi vores svar til Socialudvalget!
Se svaret her: Adoption & Samfund svar på opfølgende spørgsmål 20140626!

Den 20. juni 2014 blev vi bedt om at følge op på foretrædet for Socialudvalget med overvejelser over flg.:

1. Hvilke overvejelser har A&S over etiske retningslinjer vedrørende international adoption?
2. Hvilke problemstillinger ser A&S i giverlandene, og hvilke løsninger kan A&S pege på?

Den 18. juni 2014 havde Adoption & Samfund foretræde for Folketingets Socialudvalg.
Se vores oplæg til Socialudvalgsmedlemmerne: Adoption & Samfunds foretræde for Socialudvalget 18.6.2014

Den 25. marts 2014 afholdte Adoption & Samfund en høring på Nationalmuseet i København med temaet “Hvad skal et Videns-og Formidlingscenter for Adoption indeholde” Læs mere her
Uddybende notat – Etablering af et Videns- og Formidlingscenter for Adoption af 9.2.2014

Velkomstbrev til Manu Sareen af 4.2.2014 og Takkebrev fra Manu Sareen af 11.4.2014

Pressemeddelelse 25.1.2014

2013

Den 29. november 2013 blev der endelig – efter mange års kamp fra vores side af – bevilget en permanent PAS-ordning. Læs mere her

Adoption & Samfunds input til dialogmødet i Ankestyrelsen den 22.10.2013

Fremsendelsesbrev til Annette Vilhelmsen 11.9.2013 Adoption og forebyggelse – Adoption og Samfunds forslag til Finansloven 2014

Velkomstbrev til Annette Vilhelmsen 9.8.2013

Landsmødet 2013
På Landsmødet 2013, der blev afholdt den 9. og 10 marts 2013 havde vi igen inviteret ministeren og ordførerne på adoptionsområdet samt socialudvalgsformanden.
Landsmødet havde temaet “Adoption – en familieform det er værd at kæmpe for”  og vi fik besøg af Social-og integrationsminister Karen Hækkerup, der sammen med MF Mette H. Dencker (DF), MF Pernille Skipper (EL), MF Sanne Rubinke (SF) og andre inviterede gæster deltog i en paneldebat.

Se mere om Landsmødet 2013 her.

Pressemeddelelse – Adoption & Samfunds Landsmøde 10.3.2013

2012

Svarskrivelse fra Karen Hækkerup af 21.12.2012

Fremsendelsesbrev til Karen Hækkerup 28.11.2012

Den 10. november 2012 lykkedes det endelig efter 35 års kamp (siden 1977) at få indført det særlige børnetilskud til eneadoptanter!
Læs mere om socialpakken her.
– Det særlige børnetilskud indføres pr. 1.1.2014 – se mere her

Svar fra Karen Hækkerup af 9.11.2012

Brev til Karen Hækkerup af 13.10.2011 med tilhørende bilag:
Bilag – PAS-ordning 13.10.2011
Bilag – Særligt børnetilskud udgift

Adoption på Finansloven – oplæg til politikere 2.10.2012

Brev til Karen Hækkerup vedlagt film fra Adoptionskonferencen på Christiansborg 19.9.2012

Adoptionskonference på Christiansborg
Den 19. september 2012 afholdte Adoption & Samfund en konference i Landstingssalen på Christiansborg med temaet ” Adoption – en politisk hånd til et godt liv” og socialminister Karen Hækkerup samt alle ordførerne på adoptionsområdet og socialudvalgsformanden var inviteret til at deltage i en paneldebat.

Se mere her
Uddybende notater til Adoption & Samfunds konference 19.9.2012

Landsmødet 2012
Den 10. og 11. marts 2012 afholdte vi Landsmøde og vi havde inviteret ministeren og ordførerne på adoptionsområdet samt socialudvalgsformanden til at deltage i Landsmødet, der havde temaet: ”Adoption – som en god måde at stifte familie på”.
Socialudvalgsformand MF Özlem Cekic (SF) afholdte åbningstalen med emnet ”Regeringens syn på Adoption, som en god måde at stifte familie” og senere på Landsmødet var der en paneldebat, hvor MF Maja Panduro (S) og MF Mette H. Dencker (DF) og andre inviterede gæster debatterede over emnet ”Sådan vil vi støtte ”Adoption – som en god måde at stifte familie på.

På Landsmødet 2012 tilbød Özlem Cekic os at afholde en konference inde på Christiansborg for netop at sætte fokus på foreningens mærkesager og dermed få politikerne i tale. Dette tilbud takkede vi ja til – se ovenfor!

Se tidligere års politiske tiltag på vores gl. hjemmeside!

Se oversigt over A&S initiativer for særligt børnetilskud til eneadoptanter

En stor del af foreningens holdninger blev præsenteret på familieministerens temadag om adoptionsregler d. 18. september 2006 -præsentationen kan ses her.

Comments are closed.