Nyt på forskningsområdet – at vokse som adopteret i Danmark

Den 4. oktober 2017 udkom rapporten  “At vokse op som adopteret i Danmark, der er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd *).

Forskningsprojektet er blevet igangsat og finansieret af Børne-og Socialministeriet

Nedenfor finder du 3 VIVE-notater:

Adoption og diskrimination

Adopterede i tal

Adopteredes familierelationer

*) VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærdblev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer.

Posted in Forskning | Kommentarer slået fra

”Justitsminister Søren Pape Poulsen deler sin adoptionshistorie”

”Justitsminister Søren Pape Poulsen deler sin adoptionshistorie”.

Den 45-årige Søren Pape Poulsen er en af de danske adopterede, for hvem adoption var en uproblematisk del af livet under opvæksten.

På lørdag den 4. november 2017 lægger Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vejen forbi Odense, hvor Adoption & Samfund holder sit årlige Landsmøde.

Foreningen kan i år fejre 40 års jubilæum, og temaet for Landsmødet er ”Adoption & Samfund igennem 40 år. Foreningens historie og fremtid”

Foruden justitsminister Søren Pape Poulsen vil der være oplæg ved Ole Bergmann, der er sekretær for Nordic Adoption Council, Lars Klüver, der er tidligere landsformand i foreningen, samt Jes Eriksen fra Korea Klubben.

Journalister er velkomne til at deltage efter forudgående aftale med landsmødekoordinator Lene Borg, tlf. 40 60 92 01.

Landsmødet foregår på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense lørdag den 4. november kl. 10-15.

Se programmet her.

 

Posted in Landsmøde, Nyheder | Kommentarer slået fra

PREP – parkurser for adoptivforældre

Adoption & Samfund har modtaget 50.000 kr. fra Brødrene Hartmanns Fond. Disse midler vil blive brugt til støtte til forældre, som ønsker hjælp til at sætte fokus på parforholdet. På PREP kurset arbejdes der med konkrete redskaber til tryg kommunikation og problemløsning for at styrke trivslen i adoptivfamilier.

I kan læse mere om PREP på www.vejenvidere.dk.

Adoption og Samfund støtter medlemmer med 2000 kr. pr. par ud af en samlet pris for deltagelse pr. par på 4000 kr.

Vi har indgået et samarbejde med Kristine Nielsen og Martin Spanner Neubauer som begge er adoptionskonsulenter om afholdelse af kurserne.

Kurserne vil blive afholdt d. 19. – 20. januar 2018 og 13. – 14. april i Hellerup samt d. 2. – 3. februar og 1. – 2. juni i Jylland (endeligt kursussted kendes endnu ikke). Kurserne vil være fra kl. 9-16:30 begge dage.

Interesserede medlemmer af Adoption og Samfund kan tilmelde sig på spannerneubauer@hotmail.com.

Der skal være 8 par i hver gruppe. Ved flere tilmeldte end der er midler til at støtte, vil der blive trukket lod blandt de som ønsker at deltage på kurset. BEMÆRK, sidste frist for tilmelding er d. 30. november 2017.

 

Posted in Familieliv, Nyheder | Kommentarer slået fra

Justitsminister Søren Pape Poulsen deltager på Adoption & Samfunds Landsmøde

Adoption & Samfund kan på Landsmødet 2017 præsentere Danmarks justitsminister som en af talerne.

Søren Pape Poulsen, der selv er adopteret, vil på Landsmødet tale om sit liv som adopteret – og sin egen holdning til adoption.

Foreningen ser med glæde at fremtrædende personer offentligt forholder sig til sin egen adoption – og kan og vil tale om det.

At en af Danmarks mest indflydelsesrige ministre vil gæste Adoption & Samfunds Landsmøde, ser vi som en accept af foreningens virke og vigtigheden af fokus på adoption.

Se programmet for Landsmødet 2017 her

Deltagelse – hvem og hvordan?

Landsmødet er kun for foreningens medlemmer og særligt indbudte gæster.

Der er lukket for tilmeldinger.

Har du spørgsmål vedr. Landsmødet, kan du kontakte os via denne mail.

Landsmøde Udvalget 2017

 

Posted in Landsmøde, Nyheder, Politik | Kommentarer slået fra

Landsmøde & generalforsamling lørdag den 4. nov. 2017

Kære medlemmer

Som I sikkert har set i magasinet m.m. afholder vi afholder vi LANDSMØDE  & LANDSGENERALFORSAMLING lørdag den 4. november 2017 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Landsmødet, der har temaet ”Adoption & Samfund igennem 40 år. Foreningens historie og fremtid” foregår fra kl. 10:00-15:00, hvorefter der afholdes generalforsamling fra kl. 15:30-17:30.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et jubilæumstraktement.

Oplægsholderne er flg.:

 • Michael Paaske, landsformand for Adoption & Samfund
 • Ole Bergmann, sekretær for Nordic Adoption Council
 • Lars Klüver, tidl. landsformand for Adoption & Samfund
 • Søren Pape Poulsen, Danmarks justitsminister
 • Jes Eriksen, bestyrelsesmedlem i Korea klubben

Se programmet for Landsmødet 2017 her

Indkaldelsen til Landsgeneralforsamling 2017 kan ses her.

Der er lukket for tilmeldinger.

Har du spørgsmål til arrangementet kan du kontakte arrangørerne via denne mail.

Landsmøde og Landsgeneralforsamlings-Udvalget 2017

 

Posted in Ikke kategoriseret, Landsgeneralforsamling, Landsmøde, Nyt fra HB | Kommentarer slået fra

Adoption & Samfund hilser regeringens forslag om at forhøje adoptionstilskuddet velkommen

Adoption & Samfund hilser regeringens forslag om at forhøje adoptionstilskuddet velkommen.

“Selvom vi foretrækker en noget større offentlig finansiering til adoptioner, er det dog et vigtigt skridt i den rigtige retning, således at flere mennesker med almindelige indkomster også får mulighed for at adoptere et barn, der er født i udlandet.” udtaler formand Michael Paaske.

Se artikel fra Jyllandsposten

Posted in Nyt fra HB, Politik | Kommentarer slået fra

Medlemsoplysninger – VIGTIGT

Som medlem har du nu mulighed for at få tilsendt både invitationer til arrangementer samt Hovedbestyrelsens nyhedsbreve, der udsendes flere gange om året.

MEN, men, men….. det kræver, at vi har din mailadresse!

MEDLEMSDATABASE
Vores medlemsdatabase ligger nu ONLINE, så alle medlemmer kan gå ind og opdatere sin profil, og vælge nyheder til og fra.

HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL MEDLEMSDATABASEN?
For at få adgang til din profil på medlemsdatabasen, skal du logge dig på med din mailadresse, men har vi ikke din nuværende mailadresse, kan du ikke få adgang.
I dette dette tilfælde, bedes du sende en mail til vores medlemsadministration med flg. oplysninger:

 • medlemsnr,
 • navn
 • adresse
 • tlf. nr. (gerne mobilnr.)
 • mailadresse

Når mailen er sendt til medlemsadm@adoption.dk, bliver din profil ændret i databasen, og herefter kan du gå ind og opdatere din profil. Du skal påregne lidt ekspeditionstid.

ER DU PÅ FACEBOOK, så læg din FACEBOOK-adresse ind på din profil.
Foreningen har oprettet en lukket Facebook-gruppe, som vi meget snart er klar til at modtage medlemmer af.
I den lukkede gruppe, kan du debattere diverse udfordringer, nyheder osv. i et lukket forum, hvor andre facebookbrugere, som ikke er medlem af foreningen, ikke har adgang, idet gruppen kun er for betalende medlemmer. Så når du alligevel er inde og opdatere din profil, så få også lagt dit facebook-brugernavn ind.

Det bliver nemlig sådan, at når man beder om at blive medlem af den lukkede gruppe, så undersøger vores medlemsadministrator, om man:

 1. er betalende medlem af foreningen
 2. har registreret sit facebooknavn på sin profil på medlemsdatabasen, fx
  https://www.facebook.com/fornavn.efternavn.nr.

Først når man har gjort dette, kan man blive lukket ind i gruppen.

Vi skriver mere om Facebook-gruppen, når vi åbner op for de betalende medlemmer, både her på hjemmesiden og på vores åbne Facebookgruppe

Linket til medlemsdatabasen finder du her!

Posted in Facebook, Medlemsskab | Kommentarer slået fra

Udtalelse om adoptioner fra Sri Lanka i 80’erne

I en dokumentar fra Holland udtaler srilankanske myndigheder, at der i 1980’erne er blevet bortadopteret omkring 11.000 børn fra såkaldte ”babyfarms”.

Det er selvfølgelig en bekymrende nyhed, som Adoption & Samfund mener, skal undersøges til bunds. Foreningen tager kraftigt afstand fra enhver form for uregelmæssigheder i adoptionssager, og forventer at de danske myndigheder sammen med den adoptionsformidlende organisation får undersøgt eventuelle berørte sager til bunds.

De srilankanske myndigheder omtaler desuden et nyt DNA register, hvor berørte parter kan registrere sig. Det er et initiativ, Adoption & Samfund hilser velkomment. Berørte parter skal naturligvis som følge af denne sag have mulighed for støtte og vejledning til at håndtere denne omvæltning. Her appellerer foreningen til, at danske myndigheder tilbyder de eventuelt berørte adopterede og adoptivforældre støtte i form af PAS rådgivning og/eller anden ekstraordinær krisehjælp.

Næstformand Sanne Vindahl Nyvang kan kontaktes for evt. spørgsmål på tlf. 2780 5483.

Posted in Nyt fra HB, Pressemeddelelse | Kommentarer slået fra

Uregelmæssigheder i adoptionssager

Adoption & Samfund tager naturligvis kraftigt afstand fra enhver form for uregelmæssigheder i adoptionssager. Og vi forventer selvfølgelig, at de ansvarlige myndigheder undersøger sådanne tilfælde og griber ind med relevante forholdsregler, således at gentagelser ikke kan ske.

Se vores udtalelse her

Hovedbestyrelsen
Adoption & Samfund

Posted in Pressemeddelelse | Kommentarer slået fra

Pressemeddelelse – Ingen penge til adoption på Finansloven

Adoption & Samfund har i dag udsendt følgende pressemeddelelse:

Ingen penge til adoption på Finansloven

Regeringen har ikke levnet plads til en forhøjelse af adoptionstilskuddet i sit ”Forslag til Finanslov for 2018”. Selvom en forhøjelse med 30.000 kr. til ca. 80 årlige adoptioner vil udgøre en beskeden udgift på 2,4 millioner kr. har regeringen ikke fundet plads hertil.

”Det finder vi meget bekymrende,” udtaler Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund. ”Hvis vi skal fortsætte med at adoptere børn født i udlandet til Danmark, så skal vi sikre, at der gives økonomisk hjælp til at kunne klare den store omkostning på op til 300.000 kr., som er gebyret for at adoptere et barn.”

Mai Mercado, Børne- og Socialminister, udtalte tidligere på året: ”Adoption skal ikke være forbeholdt en lille eksklusiv elite.” På den baggrund virker det mærkværdigt, at man hellere vil nedsætte registreringsafgiften på luksusbiler med halve millioner kroner, mens man for ca. 5 luksusbilers afgiftsnedsættelse vil kunne forhøje adoptionstilskuddet med 30.000 kr. per adoption.

Vi håber, at Folketinget kan hjælpe med at prioritere adoptioner frem for afgiftslettelser på luksusbiler.

Med venlig hilsen

Michael Paaske
Landsformand
Adoption & Samfund
Tlf. 29 48 53 06
E-mail: michael.paaske@adoption.dk

Posted in Politik, Pressemeddelelse | Kommentarer slået fra