Landsmøde og Landsgeneralforsamling 2016 – TILMELD DIG HER!

Offentliggjort fredag den 30. september 2016

Landsmødet 2016 afholdes i weekenden den 5. og 6. november 2016 i FESTSALEN på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. Mødet starter lørdag kl. 10:00 og slutter søndag kl. 11:00, hvorefter der holdes Landsgeneralforsamling.

I år sætter vi fokus på “Adoption og Kultur”, og vi har nogle meget spændende indlæg på programmet.

Vi har forsøgt at nytænke programmet lidt i år, og derfor udgår paneldebatten, ligesom vi heller ikke har inviteret nogle folketingspolitikere til mødet. De vil i stedet blive inviteret til Adoptionsdialogens Dag, som vi – traditionen tro – planlægger at afholde i København (og dermed tættere på Christiansborg) en eftermiddag i løbet af maj måned hver år!

I stedet for paneldebatten har vi indlagt “Walk and Talk”, hvor vi alle sammen går en tur i skoven “Fruens Bøge”, der ligger meget tæt på Dalum Landbrugsskole, så det tilrådes at medbringe fornuftigt fodtøj og overtøj!

NB! Deltager du i hele Landsmødet, anbefaler vi dig at medbringe nogle bløde sko til aftenens underholdning :-)

Programmet for Landsmødet kan ses HER.

Landsmødet starter lørdag kl. 10:00 og slutter søndag kl. 11:00, hvorefter der afholdes Landsgeneralforsamling fra kl. 11:00 – 13:30, hvorefter vi slutter weekenden af med en sandwich.

TILMELDINGSFRISTEN TIL LANDSMØDET VAR DEN 24. OKTOBER 2016.

Praktiske oplysninger vedr. tilmeldingen:

 • For at deltage i Landsmødet skal du være medlem af Adoption & Samfund
 • Bindende tilmelding til Landsmødet foregår efter “først til mølle-princippet”
 • Der er et begrænset antal pladser
  • BEMÆRK, når du indtaster dine data, må du IKKE bruge autoudfyld, da du ellers vil få en fejlmelding
 • Hvis du ikke har mulighed for at deltage i hele Landsmødet,
  er du velkommen til at deltage i en del af mødet
 • Når du har udfyldt de forskellige punkter modtager du en mail med flg. overskrift:
  “Tilmelding til Landsmøde og Landsgeneralforsamling 2016 – for medlemmer: Bekræft venligst abonnementet”
 • Herefter bekræfter du din mail, hvorefter du får en mail med følgende tekst:
  Tilmelding til Landsmøde og Landsgeneralforsamling 2016 – for medlemmer: Abonner på liste
  BEMÆRK – du må ikke vælge afmeld her, da din tilmelding ellers vil blive slettet!
 • Herefter skal der indbetales et depositum på kr. 250 til kto. nr. 7971-1049522
 • HUSK dit navn eller medlemsnr. i medd. feltet
 • Først når beløbet er indgået på vores konto, er din tilmelding endelig gældende!
 • Det indbetalt depositum refunderes til deltagerne efter Landsmødet
 • Ved evt. afbud efter den 20. oktober 2016 refunderes dit depositum IKKE

Har du spørgsmål til Landsmødet er du velkommen til at kontakte Lene Borg, tlf. 40609201 eller pr. mail til Landsmoedet@adoption.dk

Landsgeneralforsamlingen

Efter Landsmødet sidste del om søndagen afholdes der Landsgeneralforsamling fra kl. 11:00 – 13:30 med dagsorden ifølge vedtægterne! Dagsordenen kan ses HER

PS! Ønsker du KUN at deltage i Landsgeneralforsamlingen, bedes du tilmelde dig via dette LINK senest den 28. oktober 2016

Har du spørgsmål vedr. Landsgeneralforsamlingen er du velkommen til at skrive til Sekretariatet på denne mail: Sekretaer@adoption.dk

Vi glæder os til at se dig.

Udvalget for Landsmødet og Landsgeneralforsamlingen 2016

Lene Borg, Sanne Vindahl Nyvang og Carl Erik Agerholm

 

Posted in Landsgeneralforsamling, Landsmøde, Nyt fra HB | Kommentarer slået fra

Landsgeneralforsamling søndag den 6. november 2016

Tirsdag den 6. september 2016, opdateret den 30. september 2016

Landsgeneralforsamling 2016

Landsgeneralforsamlingen foregår igen i år i forlængelse af Landsmødet.

Generalforsamlingen afholdes således søndag den 6. november 2016 i FESTSALEN på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S. fra kl. 11:15 – 13:15, hvorefter vi slutter af med en sandwich!

Dagsorden ifølge vedtægterne kan ses HER

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig SENEST den 28. oktober 2016.

Har du spørgsmål vedr. Generalforsamlingen kan du kontakte vores Sekretariat: sekretaer@adoption.dk

Hovedbestyrelsen

Posted in Landsgeneralforsamling | Kommentarer slået fra

Landsmøde 2016 – sæt X i kalenderen allerede NU!

Tirsdag den 6. september 2016

Landsmødet 2016 med temaet “Adoption & Kulturmøde”

Landsmødet, der i år har temaet “Adoption & Kulturmøde”, afholdes i weekenden den 5. og 6. november 2016 og starter lørdag kl. 10:00 og varer til søndag kl. 11:00, hvorefter der afholdes Landsgeneralforsamling!

Mødet foregår som flere gange tidligere på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Programmet er stadig i støbeskeen, men vil blive lagt her på siden, så snart de sidste aftaler med oplægsholderne er i hus.

Tilmelding vil skulle ske efter “først-til-mølle” princippet, så hold øje med siden her!

Landsmødeudvalget 2016

Posted in Landsmøde | Kommentarer slået fra

Vil dit barn være med i et gruppeforløb i en af Ankestyrelsens børnegrupper?

VIL DIT BARN VÆRE MED I ET GRUPPEFORLØB I EN AF ANKESTYRELSENS BØRNEGRUPPER?

Ankestyrelsen vil meget gerne etablere flere børnegrupper rundt om i landet, men de mangler flere ansøgere.

På Sjælland har man med stor succes gennemført gruppeforløb for børn i aldersgruppen 13-14 årige og pt. er der lige startet en ny børnegruppe op – og endnu en gruppe er på vej!

I Jylland starter der snart en gruppe op i Silkeborg-området for 9-10 årige.

På Fyn er der endnu ikke nok ansøgere til, at man kan etablere en gruppe!

Børnene fordeles bl.a. i grupper efter hvor de rent geografisk er bosiddende og efter alder, som fx.:
9-10 årige
11-12 årige
13-14 årige

Hvis du mener dit barn har lyst, evne og overskud til at indgå i et gruppeforløb, kan du læse mere om børnegrupper på Ankestyrelsens hjemmeside.

BEMÆRK!
For at komme i betragtning, skal der udfyldes og indsendes et skema, som du kan finde her:

Læs mere om børnegrupperne her:

Hvis du/I har spørgsmål af praktisk karakter, kan de stiles til ast@ast.dk

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Adoptionsdialogens Dag 2016 – Viljen til åbenhed findes, men der er brug for viden!

Viljen til åbenhed findes, men der er brug for viden!
Adoptionsdialogens Dag onsdag d. 18. maj bød på masser af tankevækkende udsagn om åbenhed i adoption, men afslørede også, at der mangler viden og forskning på området.


Af Anna Bridgwater

Adoptanter, adopterede og andre interessenter samledes i Nationalmuseets festsal til en eftermiddag med oplæg og paneldebat om åbenhed i adoption. Alle parter er positive om åbenhed, men der blev rejst flere spørgsmål, som kan pege på potentielle udfordringer.

Mere åbenhed på vej
Tendensen går i retningen af, at adoptivfamilier i stigende grad bliver mere åbne om deres barns eller børns baggrund. Som formand for Adoption & Samfund, Jens Damkjær, sagde i sin åbningstale, så ændrer sprog og holdninger sig over tiden, og derfor skal den måde, vi anskuer adoption på, nødvendigvis også ændre og udvikle sig. Historisk set har adoptioner – i hvert fald i den vestlige verden – været anonyme og uden kontakt mellem den oprindelige familie og adoptivfamilien. Men i dag er alle, der har adoption tæt inde på livet, bevidste om, at manglende viden om sin baggrund kan betyde, at den adopterede mangler nøglen til sin egen identitet.

Se Jens Damkjærs velkomst her!

I sit oplæg udfordrede antropolog og adoptivmor Monica Lorenzo Pugholm denne traditionelle tankegang og opfordrede adoptanter til at stille spørgsmål om egen praksis og overveje, hvad familieskab og en attraktiv fortælling om sin egen baggrund består i. I dag, hvor familier dannes på mange forskellige måder, kan en familie ikke defineres ud fra biologiske bånd, men ud fra forbundethed. Den forbundethed og dermed familien opstår gennem tid og konkrete udvekslinger, som en fælles hverdag er fuld af.

Se Monica Lorenzo Pugholms præsentation her!

Lyt til den adopterede
To af dagens oplægsholdere, Diego Bønke og Anne Nim Pedersen, er adopterede og har hver deres erfaringer med kontakt til deres oprindelige familie. For Diego Bønke var kendskab og kontakt til sin familie i Colombia nødvendig, for at han kunne danne sig et billede af, hvem han var. Men for Anne Nim Pedersen var en henvendelse fra sin familie i Sydkorea en unødvendig forstyrrelse i livet. Hun havde ikke bedt om kontakten, og selvom hun selv endte med at rejse til Sydkorea for at besøge sin oprindelige familie, så betegner hun stadig kontakten som en forstyrrelse. Både Diego Bønke og Anne Nim Pedersen fastslår, at det er vigtigt, at adoptivfamilier lytter til de adopteredes behov, når der er tale om åbenhed i adoptionen. Og begge understregede den store oplevelse at møde nogen, der så ud, som de selv gør.

Se Diego Bønkes oplæg her!

Flemming Bøchmann Andersen, konsulent og adoptivfar, og Niels Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, talte om nationale adoptioner og om, hvordan adoption kan være den bedste løsning for børn i en socialt udsat position. De slog fast, at børn har krav på at få svar på grundlæggende spørgsmål, men at det nu ikke er indskrevet i loven, at dansk adopterede børn har ret til at få viden om deres baggrund. Deres oprindelige forældre har ifølge loven lov til at opsøge barnet, mens barnet ikke har noget retskrav.

Se Flemming Bøchmann Andersen og Niels Barkholts præsentation her!

Ikke altid let med åbenhed
I den efterfølgende paneldebat slog Trine Torp fra SF fast, at enhver situation er unik, for ethvert barn er unikt, og der kan derfor ikke opstilles normer for den rigtige adoption.

Trine Bramsen fra Socialdemokratiet pointerede, at det aldrig kan blive en pligt at skabe åbenhed i adoption, fordi der ikke altid er tilgængelig viden om et barns baggrund, og mulighederne for åbenhed er forskellige.

Flere stemmer bød ind med bekymringer om åbenhed i adoption. Fra Dansk Folkeparti’s Susanne Eilersen lød en opfordring til, at man støtter de adoptivforældre, som er nervøse for, hvad åbenhed kan betyde for relationen til deres adopterede barn.  Fra salen udtrykte flere debattører, at man skal være opmærksom på, at forholdet mellem adoptivforældre og oprindelige forældre altid er ulige, og at åbenheden altid vil ske på adoptivfamiliernes præmisser.

Erfaringer mangler
Direktør for DIA, Danish International Adoption, Robert Jonasen, fremhævede nødvendigheden af forskning, for tendensen med åbenhed i adoption endnu er forholdsvis ny. Derfor skal der høstes og deles erfaringer, inden man med sikkerhed kan sige, hvordan åbenhed i og om adoption takles bedst. Hidtil stammer det meste tilgængelige forskning i åbenhed i adoptioner fra nationale adoptioner i USA og Storbritannien, og det er den forskning, som helhedsanalysen af det danske adoptionssystem tager udgangspunkt i mht. åbenhed i adoption.

René Cromefeldt-Bie, som selv er adopteret og medlem af Adoption & Samfunds hovedbestyrelse slog fast, at det er væsentligt at lytte til de adopterede og deres ønsker og erfaringer, når man indsamler viden.

Jens Damkjær tog Robert Jonasens opfordring op i sin afslutning, hvor han lovede, at Adoption & Samfund meget gerne vil være med til at samle og formidle viden om åbenhed i adoptioner, så nutidens og fremtidens adoptioner kan foregå på den bedst mulige måde.

Programmet for Adoptionsdialogens Dag den 18.5.2016 kan ses her!

 

Posted in Adoptionsdialogens dag | Kommentarer slået fra

Adoptionsdialogens Dag onsdag den 18. maj 2016 på Nationalmuseet i Kbh.

Fredag den 8. april 2016

Adoption & Samfund afholder Adoptionsdialogens Dag med temaet: “Åbne adoptioner – Erfaringer og fremtid” onsdag den 18. maj 2015 fra kl. 15:00-17:30 i Festsalen på Nationalmuseet. Ny Vestergade 10, 1471 København K.

At kunne forbinde fortid, nutid og fremtid i en helstøbt attraktiv fortælling om sig selv, ser vi i Adoption & Samfund som et af de vigtigste elementer for at understøtte adopteredes identitetsdannelse og grundlag for at vokse op som hele mennesker.

Åbenhed i adoptioner kan være forbundet med stor kompleksitet, mange følelser og mange spørgsmål, og det er derfor vigtigt at behandle dette tema nuanceret, med respekt og med så meget viden som muligt.

Fælles åben, nysgerrig og samarbejdsorienteret dialog med den adopteres trivsel i centrum er nogle af nøgleordene – og derfor glæder vi os i Adoption & Samfund os over, at vi igen i år kan samles på Nationalmuseet til Adoptionsdialogens Dag.

Se det endelige opdaterede program HER!

BEMÆRK – Tilmeldingsfristen var den 12. maj 2016.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte arrangørerne af Adoptionsdialogens Dag HER!

 

 

 

Posted in Adoptionsdialogens dag | Kommentarer slået fra

Nye tiltag fra Ankestyrelsen – temaeftermiddage

Ankestyrelsen “går nu i luften” med nye tiltag for adoptivforældre og kommende adoptanter!

Temaeftermiddag i Aalborg den 31. maj 2016: Teenageliv i familien

Ankestyrelsen i Aalborg byder den 31. maj 2016 velkommen til temaeftermiddag for adoptivforældre og kommende adoptanter.

Vi ser frem til at tilbyde 2 timer med oplæg og inspiration fra såvel vores adoptionsrådgiver som vores deltagere.

Læs mere her, hvor du også kan søge om at deltage: https://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/temaarrangementer-1/temaeftermiddag-i-aalborg-den-31-maj-2016

Temaeftermiddag i København den 1. juni 2016 med temaet: “Når det handler om følelser”

Ankestyrelsen i København byder den 1. juni 2016 velkommen til temaeftermiddag for adoptivforældre og kommende adoptanter.

Vi ser frem til at tilbyde 2 timer med oplæg og inspiration fra såvel vores adoptionsrådgiver som vores deltagere.

Læs mere her, hvor du også kan søge om at deltage: https://ast.dk/born-familie/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/temaarrangementer-1/temaeftermiddag-i-kobenhavn-den-1-juni-2016

 

 

Posted in Ankestyrelsens PAS-ordning | Kommentarer slået fra

Ugenyt fra formanden – Adoption & Samfunds åbne FB-gruppe lukker

Fredag den 15. april 2015

Adoption & Samfunds åbne FB-gruppe lukker

Kære alle medlemmer af A&S

Der har i længere tid har været et medlemsønske om at A&S´ åbne FB-gruppe bliver omdannet til en lukket gruppe.

Vi har siden efteråret drøftet denne mulighed og på HB-mødet d. 12. marts 2016 valgt at efterkomme dette ønske.

Dagens fredagsopdatering er derfor den sidste i denne åbne FB-gruppe.

Vi arbejder pt. på at oprette en lukket FB-gruppe for medlemmer af A&S. Vi håber at kunne være i luften om kort tid.

Løbende information til alle om A&S` arbejde vil i fremtiden blive annonceret på A&S` hjemmeside og på A&S` nye FB-side.

Vi må erkende, at nye tider kalder på nye kommunikationsformer og håber på, at alle medlemmer af A&S bliver glade for skiftet til det kommende nye lukkede kommunikationsforum.

På hovedbestyrelsen for Adoption & Samfunds vegne, vil jeg sige alle tak for kommentarer, dialoger og likes gennem årene. Dem har vi været glade for som nyttig inspiration til Adoptions & Samfunds arbejde med at fremme adoptionsideen.

Du kan finde vores FB-side HER

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 

Fredag den 8. April 2016

En ny udgave af adoptionsmagasinet er snart på gaden

Foråret er på trapperne, Adoptionsdialogens Dag d. 18. maj lige om hjørnet og 2. udgave af Adoption & Samfunds adoptionsmagasin, er på gaden lige om lidt.

Temaet for Adoptionsdialogens Dag er som tidligere skrevet: ”Åbne adoptioner – Erfaringer og fremtid”. I magasinet kan du læse om forskning, lovgivning, nye tiltag og personlige historier der med en nuanceret tilgang kvalificerer temaet – og så indeholder magasinet også så meget andet.

I magasinet kan du bl.a. læse om, at det nu er blevet muligt for transnationalt adopterede at få dobbelt statsborgerskab alt afhængigt af, hvilket land der er tale om.

Du kan også læse om en amerikansk undersøgelse, der peger på, at åbne adoptioner kan være en positiv ramme for adopterede, adoptivfamilie og biologiske familie, eller førstehåndsfamilie som er det begreb der anvendes. Et interview i magasinet peger dog også på, at ikke alle adopterede ønsker åbenhed og understreger dermed vigtigheden af plads til forskellighed.

Vi ved, at det har en betydning for børn at føle sig trygt tilknyttet. Nu viser det sig, at dette også gælder, når vi er voksne. Statsforvaltningen melder om at flere voksne end tidligere søger om at blive adopteret.

Glæd dig til 2. udgave af adoptionsmagasinet

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 

Fredag den 1. april 2016

Amy er i Etiopien

I dag kan vi i avisen Politiken læse, at ”Amy er stukket af til Etiopien”.

Amy er en etiopisk født pige der som omkring 10-årig er blevet adopteret til DK. Hendes ulykkelige livshistorie til i dag, har været meget omtalt i medierne.

Vi er i A&S ikke i tvivl om at ansvarlige lande, forvaltninger og voksne omkring Amy har fejlet i at tage vare på Amys liv som barn og nu teenager. Vi skulle have gjort det bedre.

Langt de fleste adoptioner forløber heldigvis efter hensigten, hvor adoption er en humanitær indsats der kun skal sættes i værk til barnets bedste. Desværre er der forløb som ikke bliver som forventet, ligesom der også er børn af biologiske forældre i DK, der ikke får den opvækst de burde.

I disse situationer er det det danske og det internationales samfunds opgave at tage godt være på disse børn og unge fx gennem adoption eller andre indsatser.

Pt. kan vi i Politiken læse, at Amy er i Etiopien og er rejst til Etiopien med organisationen Child Against Trafickings (ACT) hjælp. Organisationen har tidligere forsøgt at bortføre Amy til Etiopien mod dansk lov.

Vi kan læse i artiklen, at Amy er påvirket af fattigdommen i Etiopien. Det er meget forståeligt. Dødeligheden er høj, rigtigt mange har svært ved at få mad hver dag, og uddannelsesmulighederne er få. Nu må vi håbe, at ACT er sig det ansvar bevidst som ACT har taget på sig, og tager vare på at Amy får et godt liv – også i fremtiden.

Hvilken barndom og hvilken ungdom kunne Amy i stedet have fået, hvis der havde været et langt tættere mellemfolkeligt samarbejde med social innovation om frigivelsen af Amy til adoption? Hvis der fra starten havde været etableret grader af åben adoption? Hvis ikke Amy skulle være en kastebod i et følelsesladet mediecirkus? Hvis den nuværende PAS-ordning som A&S har kæmpet for, allerede dengang eksisterede?

Det er svært at svare på, men mon ikke Amy havde haft det betydeligt bedre?

Læs artiklen fra Politiken her!

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

PS!

På  af en debat på Facebook er der denne tilføjelse/uddybning af ovennævnte indlæg:

Tak for indlæg i en vigtig debat om adoption.

Jeg vil prøve at præcisere et par ting i fredagsopdateringen og håbe på, at det kan afklare eventuelle misforståelser.

Det er meget væsentligt at anskue adoption på forskellige niveauer. På det nationale og internationale niveau er det statens eller samarbejdende staters ansvar at tage vare på udsatte børn, der fx har mistet deres forældre og hvor øvrig familie heller ikke kan tage vare på børnene. Her er der tale om adoption som en statslig indsats til “barnets bedste” og som sådan en humanitær indsats overfor udsatte børn. Denne tilgang understreges af en SFI-rapport fra 2007 med titlen “Adoption som indsats”.

Hvis ikke adoption er til barnets bedste, er der ingen begrundelse for at et barn skal adopteres.

Det er ingen selvfølge, at den danske stat vælger adoption bandt andre mulige indsatser, men forskning peger på, at adoption for en gruppe af børn er den bedste løsning for at varetage børnenes bedste. Derfor mener vi i A&S, at den danske stat skal støtte adoption som indsats både nationalt og internationalt af hensyn til udsatte børns “bedste” med adoptionsloven, FNs børnekonvention og Haagerkonventionen som rammer.

På adoptantniveu er det helt anderledes. Her er der IKKE tale om adoption som humanitær indsats – på ingen måde! Der er tale voksnes helt legitime ret til at ønske sig børn og familie. Det er dog vigtigt, at adoptanter har kompetencer til at varetage forældrerollen i adoption som familieform, med blik for adoptionstrekanten og grader af åbenhed til biologisk slægt under hensyntagen til barnets tarv og sunde tilknytning til adoptivforældrene.

Der er vigtigt for A&S, at både adoptanter, adopterede og det øvrige samfund kan føle sig trygge ved, at både nationale og internationale adoptioner gennemføres med høj juridisk og etisk standard. Derfor arbejder A&S for et tættere mellemfolkeligt respektfuldt samarbejde om adoption, da mange af oprindelseslandene er præget af fattigdom og har udfordrede administrative systemer.
Det er også vigtigt for A&S, at adopterede, adoptanter og fagprofessionelle har adgang til adoptionsfaglig rådgivning, når der er behov. Derfor har vi arbejdet hårdt for at få statsfinansieret PAS.

Jeg håber, at ovenstående har kunnet afklare nogle af de stillede spørgsmål.

Fortsat god weekend til alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier

Jens Damkjær, formand

Posted in Ugenyt fra formanden | Kommentarer slået fra

Endegyldigt stop for adoptioner fra Etiopien

Mandag den 21. marts 2016

Endegyldigt stop for adoptioner fra Etiopien

Tirsdag den 8. marts 2016 suspenderede social- og indenrigsminister Karen Ellemann adoptionsformidlingen fra Etiopien med henblik på at stoppe samarbejdet. Beslutningen blev truffet efter indstilling fra Ankestyrelsen, som netop havde været på tilsynsrejse i landet.

Læs pressemeddelelsen fra Social- og Indenrigsministeriet her.

DIA indsendte herefter et høringssvar til ministeren, som kan ses her.

Den 17. marts 2016 indstillede Ankestyrelsen ltil social- og indenrigsministeren at træffe endelig beslutning om at stoppe adoptionsformidlingen fra Etiopien til Danmark. Se indstillingen her.

Den 18. marts 2016 besluttede social-og indenrigsministeren at adoptionsformidlingen fra Etiopien skal stoppe. Se ministerens beslutning her.

DIA’s bestyrelsesformand Lars Ellegaard beklager formidlingsstoppet – se pressemeddelelsen fra DIA her.

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Ugenyt fra formanden for 1. kvartal 2016

Fredag den 18. marts 2016

Program for Adoptionsdialogens Dag med temaet “Åbne adoptioner –  erfaring og fremtid”

Hvornår: 18. maj 2016 kl. 15.00 – 17.30
Hvor: Festsalen på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K.
Sæt X i din kalender…

Diego Bønke vil fortælle om sin oplevelse med kontakt til biologisk familie.

Mogens Christoffersen, SFI, vil fortælle om ny adoptionsforskning.

Monica Lorenzo Pugholm om betydningen af kulturforståelse.

Flemming Bøchmann Andersen, konsulent og adoptivfar & Niels Barkholt, næstformand  Dansk Socialrådgiverforening vil fortælle om tvangsbortadoptioner.

Debatpanel hvor flg. folketingspolitikere og andre vil gå i adoptionsdialog med hinanden og salen:

Trine Torp,  folketingsmedlem for SF, Socialordfører mm
Trine Bramsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, menneskerettighedsordfører  mm
Susanne Eilersen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, kommunalordfører

Vel mødt! Vi glæder os til at se jer

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god påske

Jens Damkjær, formand

 

Frefag den 11. marts 2016

Med hvilken ret suspenderer socialminister Karen Ellemann adoptioner af børn fra Etiopien?

Tirsdag d. 8. marts 2016 bekendtgjorde Social- og Indenrigsminister, Karen Ellemann, at adoptioner fra Etiopien er suspenderet pga. manglende tillid til at reformer i Etiopien ikke går hurtigt nok. Det forlyder således i pressemeddelelsen:

”Vi kan ikke sidde tilbage med usikkerheden om, hvorvidt andet end hensynet til børnenes bedste styrer adoptionsforløbene”.

Alle folketingets partier undtaget Enhedslisten vedtog i efteråret 2014 nogle nye rammer for adoptionssystemet i Danmark – rammer der skulle hjælpe udsatte børn der har brug for nye forældre, og sikre at adoptionsformidling foregår med høj etisk og juridisk standard – netop for at hensynet til børnenes bedste skal styre.

I Etiopien dør 65 ud af 1000 børn fra de er født og inden de er 5 år. 10 millioner etiopiere er pt. kastet ud i en tørke- og sultkatastrofe. – Det er virkeligheden!v

Adoption skal ikke redde alle børn, men adoption er og skal være en humanitær indsats for at varetage udsatte børns tarv, hvor der ikke er andre muligheder.

Karen Ellemanns beslutning synes desværre at sætte danske krav højere end indsatsen for et tæt mellemfolkeligt og kulturelt respektfuldt samarbejde om at tage et globalt ansvar for udsatte børn – en indsats som den nye adoptionslov netop skulle give bedre mulighed for, og som Etiopien er i gang med.

Virkeligheden i Etiopien er, at ministerens beslutning vil koste børneliv, mistrivsel på utilstrækkelige børnehjem, øge risiko for handel med børn og mindreårige piger i prostitution. Det er trist med en sådan dansk udmelding. Lad os håbe, at andre lande vil tage over.

Et andet forhold er, at socialminister Karen Ellemann synes at have truffet en egenhændig beslutning som ikke følger retsgrundlaget i Ankestyrelsen.

Vi har i DK haft meget fokus på om oprindelseslandene følger love og regler som de skal. Hvis det viser sig, at ministeren her ikke har fulgt retsgrundlaget som ministeren skal, hvad skal samarbejdslandene så mene og tro? De regner jo med at DK vil tage vare på de børn, der er indgået aftale om.

A&S vil følge op på Social og Indenrigsministerens suspension af adoptioner fra Etiopien.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

jJens Damkjær, formand

Formandens indlæg fredag den den 11. marts 2016 affødte en del kommentarer og spørgsmål  på vores Facebookgruppe, så derfor har formanden skrevet nedenstående kommentar:

Tak for indlæg.

Vi har i A&S afholdt hovedbestyrelsesmøde i går, lørdag d. 12. marts 2016, og haft en række spændende emner på dagsordenen bl.a. muligheden for at få produceret film om adoption, der kan klæde pædagoger, lærere og sundhedsplejersker bedre på i deres daglige arbejde.

Vi har på mødet også forberedt Adoptionsdialogens Dag d. 18. maj med temaet: ”Åbne adoptioner – erfaringer og fremtid”, og vi har fastsat tema for A&S` landsmøde d. 5. og 6. november med temaet: ”Adoption og kulturmøde”.

Vi har også drøftet den aktuelle situation vedr. ministerens suspension af adoptioner fra Etiopien og været inspireret af indlæg fra både medlemmer og ikke-medlemmer, her på A&S` Facebookgruppe. Det er nok ikke muligt at afklare alle spørgsmål, men flg. kan måske præcisere A&S` forståelse og tilgang.

A&S ser adoption som en humanitær indsats i den forståelse, at adoption kun er relevant for udsatte børn, der er i den særlige situation, at adoption er den indsats der bedst varetager deres liv, trivsel og opvækst som det fx er beskrevet SFI-rapporten ”Adoption som indsats”.

For A&S er det altid barnets tarv der skal går forrest og hvor det primære hensyn skal ligge. Adoption skal altid være til ”barnets bedste” som beskrevet i den danske adoptionslov og i Haagerkonventionen vedr. international adoption, hvor der står i Artikel 4 stk. b) at det skal være fastslået at: ”international adoption er til barnets bedste efter behørigt at have undersøgt mulighederne for barnets anbringelse i oprindelsesstaten”.

A&S ser det som en helt central vigtig opgave at bidrage til at sikre, at adoption både i Danmark og vedr. internationale adoptioner gennemføres med høj juridisk og etisk standard. Dette gælder hele adoptionsprocessen både i oprindelseslandene og i Danmark. Derfor er et tæt mellemstatsligt samarbejde helt afgørende i forhold til kvalitetssikring.

Forudsætningen for at undgå handel med børn og samtidigt sikre at børn får den hjælp de har ret til efter FNs børnekonvention, fx en ny familie, er, at der eksisterer et solidt retsgrundlag og at det overholdes. Det ser A&S som sin opgave at have fokus på og gøre noget ved for at sikre tryghed for alle.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en fortsat god weekend

Jens Damkjær, formand

 

Fredag den 4. marts 2016

Adoption & Samfunds Landsmøde 2016 – hvilket tema skal vi have?

Lørdag d. 5. og søndag d. 6. november 2016 holder vi landsmøde og generalforsamling i A&S.

Sæt allerede nu X i kalenderen.

Et godt landsmøde bliver skabt af god planlægning. På lørdag d. 12. marts har vi hovedbestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. skal drøfte temaet på landsmødet.

Har du en god ide – så skriv den her og vi vel tage den med i vores drøftelser.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 

Fredag den 26. februar 2016

Hvordan skal vi forstå de nye regler i L7 om godkendelsesrammer for adoption?

En godkendelse til adoption gælder nu børn fra 0 – 48 mdr. og ikke længere 0 – 36 mdr. Der er også indført helt nye forståelser af hvad en ”almen godkendelse” er, i og med at der er foretaget en revision af diagnoselisten.

I de nye rammer er der ikke længere fokus på en eventuel diagnose fx præmatur/for tidligt født. Nu er det en vurdering af ”det konkrete barns udviklingspotentiale” som afgør, om en godkendelse skal ligge udenfor eller indenfor den almene godkendelse.

Vi er i Adoption & Samfund bekymrede for udmøntningen af de nye godkendelsesrammer.

Hvordan sikrer vi tilstrækkelig viden om et barns udviklingspotentiale? Hvordan træffes der afgørelser om fx hittebørn? Hvordan klædes kommende adoptanter tilstrækkeligt på til at håndtere en forældreopgave, der kan gå lige fra et præmaturt lille barn, til en næsten fireårig der har levet det meste af sit liv på et børnehjem?

D. 15. marts 2016 har vi i A&S møde med Statsforvaltningen. Her vil vi prøve at få svar på ovenstående, og i det hele taget blive klogere på udmøntningen af de nye godkendelsesrammer for adoption.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 

 

Fredag den 12. februar 2016

Rådgivning til voksne adopterede

Adoption & Samfund har i mange år arbejdet for at adoptivfamilier, adopterede børn, unge og voksne skulle have mulighed for at modtage adoptionsfaglig rådgivning.

Derfor har A&S i mange år haft sin egen rådgivning bestående af forskellige frivillige rådgivere og ”Adoptionslinjen”, et telefonisk rådgivningstilbud til dig, der er adopteret, eller dig, der gerne vil tale med en adopteret – Læs mere her!

Vi har i A&S arbejdet for at få PAS-rådgivning til voksne adopterede på Finansloven. Vi er derfor meget glade for, at dette er lykkedes.

Pr. 1. januar 2016 er det blevet muligt at modtage rådgivning fra en af Ankestyrelsens PAS-rådgivere (Post Adoption Service) hvis man er fyldt 18 år og er adopteret.

Se mere på http://ast.dk/…/radgiv…/pas-radgivning-til-voksne-adopterede

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god vinterferie.

PS! Jeg er på skiferie med min familie, så næste fredagsopdatering vil være fredag d. 26. februar 2016.

Jens Damkjær, formand


Fredag den 5. februar 2016

Mød Monica Lorenzo Pugholm til Adoptionsdialogens Dag den 18. maj 2016

“– Nej, hvor er hun bare sød! Så yndig … Er hun din egen?
– Ja, hun er min, svarer jeg stolt.
– Jeg troede, hun måske var adopteret? fortsætter damen.
– Det er hun skam også, svarer jeg.
– Hun er min egen og adopteret. Damen bliver forlegen og smiler skævt…”

Mon ikke mange adoptanter genkende denne situation?

Monica Lorenzo Pugholm er antropolog, udviklingskonsulent, foredragsholder og forfatter til bogen ”Barnløshed, adoption og et kulørt familieliv” hvorfra ovenstående stammer.

Vi er godt i gang med programmet til Adoptionsdialogens Dag, hvor du bl.a. kan møde Monica og blive inspireret af hendes oplæg og deltagelse i debatpanelet.

Du kan få et kendskab til Monicas refleksioner over adoption inden d. 18. maj i linket  her. Her kan du også læse Adoption & Samfunds anmeldelse af hendes bog.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 

Fredag den 29. januar 2016

Sæt kryds d. 18. maj 2016 v/ Adoptionsdialogens Dag

I Adoption & Samfund har vi efterhånden tradition for at afholde Adoptionsdialogens Dag med forårets komme.

Temaet er i år: ”Åbne adoptioner – erfaringer og fremtid”, og datoen er fastsat til onsdag d. 18. maj kl. 15 – 17 i Nationalmuseets lokaler i København.

Adoption & Samfund arbejder grundlæggende for adoptionsidéen dvs. for den tanke, at de børn der ulykkeligvis mister sine forældre, og ikke har øvrig familie til at tage sig af dem, da er adoption en god måde at understøtte barnets tarv på.

Adoptionsdialogens Dag er ikke en dag, hvor vi skal diskutere for og imod adoption. Det må vi gøre andre steder.

Adoptionsdialogens Dag er derimod en ramme for dialog om, hvordan vi bedst muligt understøtter adoption som en god løsning for udsatte børn ud fra erfaringer og forskning.

Adoptionsdialogens Dag er også en ramme, hvor vi kigger kritisk på eksisterende praksisser, politiske rammer, samarbejdsrelationer og samfundsmæssige holdninger.

Adoptionsdialogens Dag er en stund, hvor vi gerne hører mange stemmer, derfor inviteres forskere, interessenter, forvaltningsfolk, politikere og andre med interesse i adoptionsforhold.

Sæt kryds ved Adoptionsdialogens Dag onsdag d. 18. maj!

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 

Fredag den 22. januar 2015

Hvor meget ved embedsmænd fra de etiopiske adoptionsmyndigheder egentlig om Danmark?

I sidste uge besøgte to embedsmænd fra de etiopiske adoptionsmyndigheder Danmark. Deres besøg har været bemærket og omtalt i flere medier, da der var tale om højtstående embedsmænd.

Besøget var arrangeret gennem DIA (Danish International Adoption) og indebar bl.a. samtaler i Ankestyrelsen og spisning sidste fredag aften sammen med adoptivfamilier arrangeret af landegruppen, Etiopienforeningen, hvor jeg tilfældigvis også er formand.

De besøgende var børnesagkyndig og psykologuddannet Hiruy Feleke og ministeriets juridiske chef, Dereje Habtemichael. Formålet var at følge op på de ulykkelige sager mange af os kender fra pressen nemlig vedr. pigerne Amy og Masho, og at møde familier der har adopteret fra Etiopien.

Etiopienforeningen er en erklæret upolitisk landegruppe med et formål om at familier med børn fra Etiopien skal kunne mødes. Der er her tradition for, at familier med jævne mellemrum mødes med repræsentanter, der arbejder med adoption fx fra børnehjemmene i Etiopien, særligt for at styrke bånd mellem landene og børnenes forståelse af deres kulturelle start på tilværelsen.

Det er dog ikke så tit at højtstående embedsmænd som Hiruy Feleke og Dereje Habtemichael kommer til Danmark, og det var en stor oplevelse at dele fortællinger, viden og forståelser med dem.

Det var også lidt skræmmende at tale med Hiruy og Dereje. De virkede næsten som om de oplevede, at adoptionsforløb som Amys og Machos er repræsentative for adoptioner til DK.
De kendte fx intet til Etiopienforeningen og det engagement landegruppen lægger i kulturmødet og etiopiske traditioner som er essentielle for børnenes sunde identitetsfortællinger. Det blev de begge heldigvis meget optaget af – og udtrykte et ønske om, at alle adoptivfamilier var medlemmer – ligesom de var positive overfor åbne adoptioner.

Mødet var intenst nærværende. Tiden var kort, og vi havde så meget, vi gerne ville dele.

Mødet gav også et meget klart billede af, hvor vigtigt det i fremtiden er at etablere et tættere mellemfolkeligt respektfuldt samarbejde om børns liv og opvækst. Både for at undgå ulykkelige sager som Amys og Machos, men også for at give børn, for hvem den rigtige løsning er adoption, de bedste livsvilkår.

Og – ingen ved hvor mange børn der fx er på utilstrækkelige børnehjem i Etiopien. Det mangler vi tal for. Det mangler vi blik for!

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 

Fredag den 15. januar 2016

Hvorfor kan en tvangsadoption ikke have grader af åbenhed?

Forleden aften sendte DR en dokumentarudsendelse om tvangsadoptioner i Danmark med titlen ”Aldrig mere mor”.

Det er nok de færreste, der er i tvivl om, at vi har at gøre med rigtigt vanskelige beslutninger. Det er nok også de færreste, der er i tvivl om, at der desværre findes forældre som ikke har de nødvendige kompetencer til at give et barn den omsorg og støtte, et barn har brug for.

Derfor må samfundet tage ansvar og skride ind.

Men….

Med den nuværende viden bl.a. fra SFI-rapporten ”Adoption som indsats”, er det svært at forstå hvorfor en tvangsadoption skal være et ”enten – eller”.

Hvorfor må et tvangsadopteret barn ikke kende til eller møde sine biologiske forældre før barnet fylde 18 år? Er det at varetage et barns tarv?

I A&S går vi ind for grader af åbne adoptioner under hensyntagen til barnets tarv og sunde tilknytning til adoptivforældrene. Det hjælper mange adoptivbørns identitetsfortælling og trivsel at komme overens med deres biologiske ophav.

I maj måned holder A&S Adoptionsdialogens Dag med temaet: Åbne adoptioner – erfaringer og fremtid

Lad os sammen blive klogere på dette – og knapt så firkantede – til gavn for de børn en adoption skal hjælpe.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend

Jens Damkjær, formand

 

Fredag den 8. januar 2016

Skal adopterede børn og unge finde deres biologiske forældre på Facebook?

Tirsdag d. 5. januar 2016 deltog jeg i P1 Debat om åbne adoptioner sammen med andre med interesse for adoptionsområdet, herunder politikerne Pernille Skipper (Enhedslisten) og Pernille Rosenkrantz Theil (Socialdemokraterne).

Debatten var kommet i stand på baggrund af en forsideartikel i Jyllandsposten mellem jul og nytår, med fokus på Adoption & Samfunds mærkesag om, at adoptioner bør være åbne under hensyntagen til barnets tarv.

Journalisten på JP, Jesper Haue Hansen, har skrevet et par fine og nuancerede artikler og debatten hvor også lyttere deltog, oplevede jeg som rigtig fin med plads til forskellighed og nysgerrighed – præcis det der er behov for i så komplekse spørgsmål som åbne adoptioner.

I A&S ønsker vi i udgangspunktet at adoptioner skal have grader af åbenhed fordi forskning (fx SFI ”Adoption som indsats”) og vores erfaringer i A&S (se sidste nummer af adoptionsmagasinet) peger på, at passende åbenhed fremmer mange adopteres identitetsforståelse og trivsel.

Åbne adoptioner vil være med til at sænke risikoen for handel med børn i og med, at biologisk familie og slægt vil være kendt af adoptivforældrene og omvendt – når muligt.

Åbne adoptioner vil også være naturlige i en globaliseret tid med sociale medier. Jeg fik fx kendskab til en familie forleden hvor adopterede børn fandt deres biologiske forældre på Facebook – ikke nødvendigvis en særlig nem start for børn, biologiske- eller adoptivforældre på kontakt.

Men – ikke alle adopterede ønsker kontakt til biologisk familie. Manglende rammer for åbenhed kan gøre børn og forældre usikre. Hvordan undgår vi pengeafpresning. Spørgsmålene er mange…

I morgen har vi HB-møde og skal diskutere videre om hvordan vi skaber de bedste rammer for åbne adoptioner for både danske og internationalt adopterede.

Du er meget velkommen til at give input her – i en fortsat nysgerrig og åben dialog.

Alle adopterede, kommende adoptanter og adoptivfamilier ønskes en god weekend.

Jens Damkjær, formand

Posted in Ugenyt fra formanden | Kommentarer slået fra