Medlemsoplysninger – VIGTIGT

Som medlem har du nu mulighed for at få tilsendt både invitationer til arrangementer samt Hovedbestyrelsens nyhedsbreve, der udsendes flere gange om året.

MEN, men, men….. det kræver, at vi har din mailadresse!

MEDLEMSDATABASE
Vores medlemsdatabase ligger nu ONLINE, så alle medlemmer kan gå ind og opdatere sin profil, og vælge nyheder til og fra.

HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL MEDLEMSDATABASEN?
For at få adgang til din profil på medlemsdatabasen, skal du logge dig på med din mailadresse, men har vi ikke din nuværende mailadresse, kan du ikke få adgang.
I dette dette tilfælde, bedes du sende en mail til vores medlemsadministration med flg. oplysninger:

 • medlemsnr,
 • navn
 • adresse
 • tlf. nr. (gerne mobilnr.)
 • mailadresse

Når mailen er sendt til medlemsadm@adoption.dk, bliver din profil ændret i databasen, og herefter kan du gå ind og opdatere din profil. Du skal påregne lidt ekspeditionstid.

ER DU PÅ FACEBOOK, så læg din FACEBOOK-adresse ind på din profil.
Foreningen har oprettet en lukket Facebook-gruppe, som vi meget snart er klar til at modtage medlemmer af.
I den lukkede gruppe, kan du debattere diverse udfordringer, nyheder osv. i et lukket forum, hvor andre facebookbrugere, som ikke er medlem af foreningen, ikke har adgang, idet gruppen kun er for betalende medlemmer. Så når du alligevel er inde og opdatere din profil, så få også lagt dit facebook-brugernavn ind.

Det bliver nemlig sådan, at når man beder om at blive medlem af den lukkede gruppe, så undersøger vores medlemsadministrator, om man:

 1. er betalende medlem af foreningen
 2. har registreret sit facebooknavn på sin profil på medlemsdatabasen, fx
  https://www.facebook.com/fornavn.efternavn.nr.

Først når man har gjort dette, kan man blive lukket ind i gruppen.

Vi skriver mere om Facebook-gruppen, når vi åbner op for de betalende medlemmer, både her på hjemmesiden og på vores åbne Facebookgruppe

Linket til medlemsdatabasen finder du her!

Posted in Facebook, Medlemsskab | Kommentarer slået fra

Udtalelse om adoptioner fra Sri Lanka i 80’erne

I en dokumentar fra Holland udtaler srilankanske myndigheder, at der i 1980’erne er blevet bortadopteret omkring 11.000 børn fra såkaldte ”babyfarms”.

Det er selvfølgelig en bekymrende nyhed, som Adoption & Samfund mener, skal undersøges til bunds. Foreningen tager kraftigt afstand fra enhver form for uregelmæssigheder i adoptionssager, og forventer at de danske myndigheder sammen med den adoptionsformidlende organisation får undersøgt eventuelle berørte sager til bunds.

De srilankanske myndigheder omtaler desuden et nyt DNA register, hvor berørte parter kan registrere sig. Det er et initiativ, Adoption & Samfund hilser velkomment. Berørte parter skal naturligvis som følge af denne sag have mulighed for støtte og vejledning til at håndtere denne omvæltning. Her appellerer foreningen til, at danske myndigheder tilbyder de eventuelt berørte adopterede og adoptivforældre støtte i form af PAS rådgivning og/eller anden ekstraordinær krisehjælp.

Næstformand Sanne Vindahl Nyvang kan kontaktes for evt. spørgsmål på tlf. 2780 5483.

Posted in Nyt fra HB, Pressemeddelelse | Kommentarer slået fra

Uregelmæssigheder i adoptionssager

Adoption & Samfund tager naturligvis kraftigt afstand fra enhver form for uregelmæssigheder i adoptionssager. Og vi forventer selvfølgelig, at de ansvarlige myndigheder undersøger sådanne tilfælde og griber ind med relevante forholdsregler, således at gentagelser ikke kan ske.

Se vores udtalelse her

Hovedbestyrelsen
Adoption & Samfund

Posted in Pressemeddelelse | Kommentarer slået fra

Pressemeddelelse – Ingen penge til adoption på Finansloven

Adoption & Samfund har i dag udsendt følgende pressemeddelelse:

Ingen penge til adoption på Finansloven

Regeringen har ikke levnet plads til en forhøjelse af adoptionstilskuddet i sit ”Forslag til Finanslov for 2018”. Selvom en forhøjelse med 30.000 kr. til ca. 80 årlige adoptioner vil udgøre en beskeden udgift på 2,4 millioner kr. har regeringen ikke fundet plads hertil.

”Det finder vi meget bekymrende,” udtaler Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund. ”Hvis vi skal fortsætte med at adoptere børn født i udlandet til Danmark, så skal vi sikre, at der gives økonomisk hjælp til at kunne klare den store omkostning på op til 300.000 kr., som er gebyret for at adoptere et barn.”

Mai Mercado, Børne- og Socialminister, udtalte tidligere på året: ”Adoption skal ikke være forbeholdt en lille eksklusiv elite.” På den baggrund virker det mærkværdigt, at man hellere vil nedsætte registreringsafgiften på luksusbiler med halve millioner kroner, mens man for ca. 5 luksusbilers afgiftsnedsættelse vil kunne forhøje adoptionstilskuddet med 30.000 kr. per adoption.

Vi håber, at Folketinget kan hjælpe med at prioritere adoptioner frem for afgiftslettelser på luksusbiler.

Med venlig hilsen

Michael Paaske
Landsformand
Adoption & Samfund
Tlf. 29 48 53 06
E-mail: michael.paaske@adoption.dk

Posted in Politik, Pressemeddelelse | Kommentarer slået fra

Kom til landsmøde og landsgeneralforsamling 2017

3.9.2017

Landsmøde og Landsgeneralforsamling 2017 afholdes den 4. november 2017 fra kl. 10:00-17:30 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Temaet for Landsmødet 2017 bliver ”Adoption & Samfund igennem 40 år. Foreningens historie og fremtid

Efter Landsmødet afholdes Landsgeneralforsamling med flg. Landsgeneralforsamling 2017, hvorefter foreningen er vært ved et jubilæumsarrangement.

Se programmet for Landsmødet 2017 her

Der er lukket for tilmeldinger.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte os via denne mail.

Landsmøde og Landsgeneralforsamlings-Udvalget 2017

Posted in Landsgeneralforsamling, Landsmøde | Kommentarer slået fra

Hvem skal have Adoptionsprisen 2017?

Hvem skal have Adoptionsprisen 2017?

Adoptionsprisen gives for en ekstraordinær indsats for adopterede eller deres familier. Det kan være en indsats inden for f.eks. politik, forskning, oplysning, rådgivning eller andet. Der skal være tale om en indsats, der har gjort en positiv forskel for adopterede eller vil kunne komme til at gøre det på længere sigt. Prismodtageren kan være en person, en gruppe eller en organisation – gerne én der har bidraget til at sætte adoption og adopteredes vilkår på dagsordenen i en bredere sammenhæng.

Adoptionsprisen er tidligere givet til:

 • læge Grete Teilmann for hendes banebrydende arbejde med tidlig pubertet hos adoptivbørn,
 • psykolog Lars von der Lieth for hans livslange forskning, formidling og rådgivning inden for adoptionsområdet,
 • psykolog Susanne Høeg for hendes mange initiativer og aktiviteter inden for rådgivning af adoptivfamilier,
 • psykolog Niels Peter Rygaard for hans store, uegennyttige arbejde med at uddanne personalet på børnehjem i hele verden i regi af Projekt Fair Start

Adoptionsprisen 2017 vil blive uddelt på landsmødet lørdag den 4. november 2017, der afholdes på Scandic Odense, Hvidkærvej 52, 5250 Odense SV.

Hvis du har et forslag til, hvem der skal have Adoptionsprisen i år, bedes du sende forslaget sammen med en kort motivation til adoptionsprisen@adoption.dk senest den 1. september 2017.

OBS! Adoptionsprisen gives ikke til medlemmer af Adoption & Samfund med begrundelse i deres arbejde i foreningen.

Posted in Nyt fra HB | Kommentarer slået fra

Vi søger nye frivillige rådgivere, der vil hjælpe kommende adoptivfamilier godt på vej!

Vi søger nye frivillige rådgivere, der vil hjælpe kommende adoptivfamilier godt på vej!

Vi taler de adopterede og adoptanternes sag for at sikre de bedst mulige vilkår for alle adoptivfamilier og voksne adopterede i Danmark. Vi har eksisteret i 40 år og har ca. 2600 medlemsfamilier.

Vi laver politisk arbejde, sociale arrangementer og oplæg om adoption ved forskellige fagpersoner, herunder Adoptionsdialogens Dag, udgiver magasinet Adoption & Samfund samt rådgiver bredt inden for adoptionsområdet.

Særligt vores sagsrådgivning er vigtig, da det er her vi hjælper nye potentielle adoptanter med at finde vejen til familieforøgelse. Vi mangler nye rådgivere til at varetage dette vigtige arbejde og søger erfarne socialrådgivere / jurister, der er interesseret i at påtage sig dette frivillige og ulønnede arbejde.

Kontakt raadgiv@adoption.dk eller ring til rådgivningskoordinator Louise Svendsen på tlf. 2624 4064.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Rettelse til nyhedsbrevet af 27. juni 2017

Rettelse til nyhedsbrev nr. 3 – juni 2017

Ved en beklagelig fejl har vi skrevet lidt forkerte oplysninger i det nyhedsbrev, der blev udsendt til Adoption & Samfunds medlemmer. Fejlen var i fakta om DIAs ventelister. De rigtige oplysninger er nedenunder:

I følgende lande kan familiernes sager sendes direkte ud, når de er klargjort:

Filippinerne – ansøgere, der har den nye godkendelse.

Sydkorea – ansøgere, der har den nye godkendelse.

Thailand – ansøgere, der har den nye godkendelse.

Indien – ansøgere, der har den nye godkendelse

Burkina Faso – der er plads på ventelisten til nye familier med den nye godkendelse.

Colombia – ansøgere, der er godkendt til ældre børn og børn med særlige behov.

Taiwan – der er en venteliste, men der er plads til flere familier, der er godkendt til børn mellem tre og fem år.

Vi beklager fejlen.

Hovedbestyrelsen

PS! Har du IKKE modtaget vores nyhedsbrev, kan det være fordi vi ikke har fået din mailadresse.

Du kan tjekke om vi har din mailadresse via vores medlemsdatabase 

BEMÆRK – hvis ikke vi har din mail, kan du skrive til vores medlemsadministration via denne mail: medlemsadm@adoption.dk med nedenstående oplysninger:

Medlemsnavn/e
Vejnavn og nr.
Postnr. og by
Mobilnr.
E-mail

Posted in Nyhedsbrev | Kommentarer slået fra

Oplev – eller genoplev – Adoptionsdialogens dag 2017

 

 Oplev – eller genoplev – Adoptionsdialogens dag

På Adoptionsdialogens dag den 10. maj 2017 var temaet racisme og adoption. Hvordan definerer man racisme og diskrimination, og hvilke former kan den antage? Hvad er racisme i sammenhæng med adoption? Hvordan oplever internationalt adopterede racisme i hverdagen? Og hvad kan vi som adoptivfamilier, politikere og samfund gøre for at mindske racismen – også den utilsigtede racisme – over for adopterede børn og voksne?
Det var nogle af de spørgsmål dagens oplæg og debat tog fat i.

Velkomst ved formand Michael Paaske, Adoption & Samfund – se video

Mira Skadegård, Aalborg Universitet
”Det var ikke det jeg mente! – Hvordan undgår vi diskrimination i hverdagen?”- se video

Jes Eriksen, Koreaklubben
”Perspektiverer racisme ud fra overordnede temaer som mange adopterede oplever dem” – se video 

René P. B. Bjerregaard
”Mikroaggressioner – den sværeste form for racisme at forholde sig til” – se video

Rikke Fuglsang Olsen og Sofie Henze-Pedersen, SFI
SFI-undersøgelsen med temaet: ”At vokse op som adopteret i Danmark” – se video

Paneldebat med et panel bestående af følgende:

 • Mira Skadegård, Aalborg Universitet
 • Jes Eriksen, Koreaklubben
 • René P. B. Bjerregaard
 • Christina Netrika Olsen, fmd. for Adoption & Samfund – Ungdom
 • Trine Torp, Socialistisk Folkeparti
 • Troels Ravn, Socialdemokratiet
 • Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti

Se video af Paneldebatten

De forskellige PowerPoints kan ses nedenfor:

Michael Paaske – Adoptionsdialogens Dag 2017

Mira Skadegård – Adoptionsdialogens Dag 2017

Jes Eriksen – Adoptionsdialogens Dag 2017

SFI – Adoptionsdialogens Dag 2017

Posted in Adoptionsdialogens dag | Kommentarer slået fra

Pressemeddelelse – RACISME & ADOPTION: Diskrimination – også i den bedste mening!

Vi har i dag den 4. maj 2017 udsendte nedenstående pressemeddelelse:

P R E S S E M E D D E L E L S E            

RACISME & ADOPTION: Diskrimination – også i den bedste mening!

På Adoptionsdialogens Dag den 10. maj kl. 14.30-17.30 på Nationalmuseet sætter Adoption & Samfund fokus på den racisme og diskrimination, der møder transracialt adopterede og multietniske adoptivfamilier i form af fordomme, stereotyper og mikroaggressioner.

Racisme i forskellige grader og på forskellige niveauer er et område, som Adoption & Samfund føler et stærkt behov for at belyse. Vi mener, at det er den eneste måde at skabe en øget sameksistens på, da især voksne transracialt adopterede kan bidrage med væsentlige erfaringer om emnet. Målet er at nuancere og skabe forståelse for, hvad det vil sige at vokse op som adopteret med ikke-vestlig baggrund i det danske samfund.

Gennem en række perspektiverende og personlige oplæg samt paneldiskussion med politikere, fagfolk og oplægsholdere forventer vi, at Adoptionsdialogens Dag vil sætte gang i en debat om, hvordan vi bliver bedre til at anerkende, italesætte og tackle racisme og diskrimination. Det gælder ikke mindst, når der er tale om den mindre åbenlyse og mindre bevidste racisme, som bl.a. opleves gennem diskriminerende udsagn, uanset om de er fremsagt i den bedste mening.

Racisme i relation til adoption rejser også spørgsmål omkring betydning og tilknytning til oprindelsesland, og hvordan man skaber en mere rummelig forståelse af danskhed. Dette spørgsmål er blevet debatteret en del i den seneste tid i de danske medier, ikke mindst efter den nylige vedtagelse i Folketinget (V38) om, at man ikke er dansker, hvis man er efterkommer eller indvandrer fra et ikke-vestligt land.

”Den skærpede tone i den offentlige udlændingedebat gør det mere aktuelt end nogensinde at adressere racisme og diskrimination i vort samfund og lytte til erfaringerne såvel fra de voksne adopterede som fra eksperter,” udtaler Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund.

Oplægsholdere:

Mira Skadegaard Thorsen (Aalborg Universitet); Jes Eriksen (Korea Klubben); René P.B. Bjerregaard; Rikke Fuglsang Olsen og Sofie Henze-Pedersen (SFI)

I paneldebatten deltager bl.a. formand for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Troels Ravn, S, familieordfører Trine Torp, SF, samt kommunalordfører Susanne Eilersen, DF.

Moderator: Uzma Ahmed, Konsulent i Sameksistens

En fortsat dialog …

I forlængelse af Adoptionsdialogens Dag vil Adoption & Samfund og Korea Klubben invitere relevante parter til et samarbejde omkring udgivelsen af en bog, der i et let tilgængeligt format kan hjælpe adoptivforældre såvel som voksne adopterede til at tale om racisme med deres børn. Publikationen vil også være henvendt til fagfolk, der beskæftiger sig med adoption, samt andre med interesse for emnet.

Adoptionsdialogens Dag 2017 er tilrettelagt i samarbejde med Korea Klubben, foreningen for koreanske adopterede i Danmark.

Tid og sted: Onsdag d. 10. maj 2017 kl. 14.30 – 17.30 i Festsalen på Nationalmuseet
Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K
Journalister er velkomne og bedes henvende sig til medarbejderen ved indgangen til arrangementet.

Kontaktinformation:
Formand Michael Paaske, Adoption & Samfund, tlf. 2948 5306 eller mail: michael.paaske@adoption.dk
Mødekoordinator Lene Borg, Adoption & Samfund, tlf. 4060 9201 eller mail: lene.borg@adoption.dk

Pressemeddelelsen kan også ses her.

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra