Glædelig Jul

IMG_2610

Julen 2017

Adoption & Samfund ønsker alle vores medlemsfamilier, samarbejdspartnere og andre, der er interesseret i vores arbejde en rigtig Glædelig Jul samt et Godt Nytår med tak for året, der snart er gået.

På Hovedbestyrelsens vegne

Michael Paaske
Landsformand

Posted in Ikke kategoriseret | Kommentarer slået fra

Hårdere straf for handel med børn

Et dansk par har erkendt at have købt et barn i Polen uden om en formidlende organisation. Sagen viser desværre, at der er huller i dansk, og formentlig også i international, lovgivning.

Adoption & Samfund tager afstand fra den kriminelle gerning, parret har begået, ved at få myndighederne i Holland til at udstede en fødselsattest og at få udstedt et personnummer til barnet i Danmark. Vi tager særligt afstand fra den – synes vi helt oplagte – kriminelle handling, de har begået, ved at købe et spædbarn i Polen af en ung kvinde for 750€ (kr.5.600).

Manglende lovgivning på området
Men hvor er hjemlen til at dømme parret for at købe et barn?

Politiet har tiltalt parret for overtrædelse af Adoptionslovens bestemmelse om formidling af surrogatmoderskab, jf. § 33, stk. 2, i Adoptionsloven. Parret er blevet frikendt på dette punkt, og de er alene idømt en straf for afgivelse af urigtige oplysninger. Vi mener, at der bør indføres en lovgivning, der i højere grad beskytter børnene og tager det ansvar, som vi, også gennem vigtige internationale konventioner, er forpligtet til. Køber man et barn, så er der tale om en kriminel handel – også selvom aftalen (måske) er indgået frivilligt. Kan man ikke idømme en klar straf i Danmark i en sag som denne, så er der et hul i den danske lovgivning.

”Det er på baggrund af det oplyste i sagen sandsynligt, at der er et hul i lovgivningen. Parret har købt et barn, men de er alene idømt en betinget straf og samfundstjeneste, og dommen bliver ikke anket af anklagemyndigheden. Lovgivningen skal derfor ses efter i sømmene. Der skal være en klar hjemmel til at straffe, hvis man ved at omgå det internationale adoptionssystem køber børn, da der ellers åbnes for en ladeport af internetbaserede lister, hvor man kan handle med børn”, udtaler formand Michael Paaske. ”Vi hilser derfor også Børne- og socialminister Mai Mercados ønske om en granskning af de nuværende regler velkommen.”

Barnets tarv er det vigtigste
Reglerne for de kommende adoptanters godkendelse skal ikke ændres. Vi har nogle tydelige godkendelsesbetingelser, som altid vægter barnets tarv højest. Gennem processernes fase 1-3 sikres, at de kommende adoptivforældre er velforberedte. Fase 4 i processen, som vi har kæmpet for at få indført, kræver rådgivning hos en PAS-konsulent, der specifikt klæder forældrene på til deres kommende rolle som forældre til et adoptivbarn, umiddelbart før og efter adoptionen.

Vores ønske om støtte og vejledning til adoptivfamilier, adoptivbørn, unge og voksne adopterede, har været stort i mange år, og erfaringerne viser med al tydelighed, at alle er bedst tjent med forældre, der er godkendte, velforberedte og har haft mulighed for at få kvalificeret råd, hjælp og vejledning igennem PAS-ordningen og dens velkvalificerede konsulenter.

For yderligere kommentarer kan Adoption & Samfunds formandskab kontaktes.

På vegne af Adoption & Samfunds Hovedbestyrelse

Michael Paaske
Landsformand

Kontaktoplysninger:
Formand Michael Paaske, e-mail: michael.paaske@adoption.dk, tlf. 2948 5306
1. næstformand Sanne Vindahl Nyvang, e-mail: sanne.vindahl.nyvang@adoption.dk, tlf. 2780 5483
2. næstformand Ina D. Dygaard, e-mail: ina.dygaard@adoption.dk, tlf. 2077 0670

Se hele udtalelsen her.

Posted in Formandskabet, Nyheder, Politik | Kommentarer slået fra

Hovedbestyrelsen 2017 – 2018

På Landsgeneralforsamlingen den 4. november 2017 sagde vi farvel til Claus Bo Hansen, René Vilstrup-Bie og de 4 suppleanter.

Tak for jeres indsats for foreningen.

Nyvalgt til Hovedbestyrelsen blev Ina D. Dygaard og Janet Majlund.

Bestyrelsen for 2017-2018, der konstituerede sig i søndags den 5. november 2017 ser således ud:

HB = Hovedbestyrelsen

LF= Lokalforening

Michael Paaske, 54 år – Formand
Michael er gift og er far til 2 piger på 18 og 20 år, der er adopteret fra Kina.
Han er uddannet cand. jur., og arbejder som HR-manager.
Michael har været medlem af HB siden 1999, formand i perioden 2001-2011, og igen fra 2016, næstformand 2014-2016. Siden 2007 har han været medlem af bestyrelsen i Nordic Adoption Council, og har også for år tilbage været formand for LF Fyn og næstformand i Kinaforeningen.
Er medlem af Forretningsudvalget.

Sanne Vindahl Nyvang, 40 år – 1. næstformand
Gift med Morten, mor til Anna Vy på 9 år født i Vietnam. Sanne er i øjeblikket på barsel med lillesøster Rosa Linh, også fra Vietnam. Bor i Holte.
Sanne er uddannet eksportingeniør og arbejder som salgsingeniør hos Klinger Danmark.
Er medlem af Forretningsudvalget.

Ina Dulanjani Dygaard, 26 år  – 2. næstformand
Ina er adopteret fra Sri Lanka.
Hun er uddannet i international virksomhedskommunikation og tysk som erhvervssprog, og arbejder til daglig i møbelbranchen.
Tidligere var Ina formand for Adoption & Samfund – Ungdom (ASU), og senest har hun været ansat som Post Adoption Coordinator hos DIA.
Er medlem af Forretningsudvalget

Lene Borg 
Lene gift med Preben, og er mor til 2 piger på 25 og 33 år, begge født i Sydkorea og mormor til 2 børn på 1 og 10 år.
Hun er uddannet sekretær og merkonom i organisation, og arbejder som sekretær/webmaster hos rådgivningsfirmaet Aktivfinans.
Siden 2005 har Lene været formand for LF Midt-og Vestsjælland, og hun har siddet i HB siden 2008.
Er medlem af Forretningsudvalget.

Tina Maria Petersen, 45 år
Tina er gift med Dennis og mor til to piger på henholdsvis 8 og 4 år, begge født i Kina. Er bosiddende i Stensballe i Horsens.
Hun er uddannet lærer og har arbejdet indenfor ledelse de seneste 8 år og er i dette år blevet leder af et Botilbud for unge med Autisme.
Tina er med i bestyrelsen i LF Østjylland og har været medlem af HB siden 2015.
Er medlem af Forretningsudvalget.

Marianne Østergaard
Marianne er eneadoptant og er mor til en voksen søn fra Nepal.
Hun er uddannet journalist og cand.mag.
Er medlem af Forretningsudvalget

Sine Knorr, 36 år
Sine er gift med Christian og bosat i Silkeborg.
Hun er uddannet læge.
Er godkendt til adoption i 2015 og står på venteliste til barn fra Madagaskar.

Lilian Vigtoft-Jessen
Lilian er gift med Henrik og har to børn, som er adopteret fra Indien.
Hun sidder i bestyrelsen i LF Sydvestjylland siden 2006, hvor hun varetager kassererposten.
Lilian har været medlem af HB siden 2011.

Torben Ammitzbøll, 53 år
Torben er gift med Sidse og har 2 børn, Benjamin på 27 år og Karla på 12 år, og hun er fra Kina. Er bosat i Viborg.
Han er dekoratør, arbejdet med undervisning af medieelever, været TV-producer og ansat i et kunstgalleri.
Pt. designer og fremstiller han eksklusiv emballage og æsker på Bruunshåb gamle papfabrik.
Torben har siden 2013 været med i bestyrelsen i LF Gudenåen, hvor han nu er næstformand, og siden 2015 har han været med i HB.

Christina Netrika Olsen, 24 år
Chirstina er adopteret fra Indien. Bor i Silkeborg.
Hun går i skole, og er under uddannelse til social- og sundhedsassistent.
Siden 2010 har Christina været en del af Adoption & Samfund – Ungdom (ASU). De seneste 4 år som bestyrelsesmedlem, og siden 2016 har hun været medlem af HB.

Janet Majlund
Janet er mor til 3 børn på 28, 21 og 9 år. De de 2 yngste er adopteret fra Colombia og Sydafrika.
Janet er uddannet skolelærer, specialpædagogisk konsulent og er ansat som faglig leder og teamleder på Roskilde PPR.
Hun har været aktiv i LF København siden 2009.
Siden 2010 har hun desuden været sagsrådgiver og forældrerådgiver på skoleområdet.

Hvis du vil kontakte et af Hovedbestyrelsens medlemmer kan du finde kontaktoplysninger her.

Posted in Nyheder | Kommentarer slået fra

Adoption & Samfund uddeler Adoptionsprisen til Korea Klubben

PRESSEMEDDELELSE

Adoption & Samfund uddeler Adoptionsprisen til Korea Klubben

Korea Klubben og justitsminister Søren Pape Poulsen var blandt de centrale gæster, da foreningen Adoption & Samfund lørdag d. 4. november holdt det årlige landsmøde i Odense.

Adoption & Samfunds adoptionspris 2017 gik til Korea Klubben som anerkendelse af foreningens arbejde med at skabe en god og frugtbar dialog inden for adoptionsområdet – en dialog, som kan være med at gøre alle klogere på, hvad det vil sige at være adopteret i Danmark og dermed skabe bedre forhold for adopterede og deres familier. Formand for Korea Klubben Anne Mee Kalvig mødte op for at modtage prisen og en check på 10.000 kr.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen var en vigtig gæst på Adoption & Samfunds landsmøde. Søren Pape Poulsen fortalte medrivende og levende om sin personlige adoptionshistorie og beskrev sin opvækst hos sine adoptivforældre som fantastisk. Han fortalte også om at møde den mor, der fødte ham, og han fremhævede, at adopterede personers ønske om at kende sit ophav ikke skal opleves som en afvisning af adoptivfamilien. Søren Pape Poulsen udtrykte også sin personlige holdning til tvangsadoptioner og fremhævede, at der efter hans mening altid skal tages hensyn til barnets tarv, også selvom det indebærer, at barnet tvangsfjernes.

Korea Klubben var også repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Jes Eriksen, som i sit oplæg opridsede mange af de udfordringer, som adopterede møder i Danmark. Han fokuserede især på racisme og på de stereotype forestillinger, som adopterede møder i løbet af livet. Han lagde vægt på Korea Klubbens rolle som et frirum, der giver plads til at udveksle erfaringer om familiesøgning, dyrke koreansk kultur og derigennem gøre det nemmere for adopterede at besøge deres fødeland og forholde sig kvalificeret til at være en etnisk minoritet i Danmark.

En anden taler på Adoption & Samfunds landsmøde var Ole Bergmann, tidligere direktør i den adoptionsformidlende organisation DanAdopt og nuværende sekretær for Nordic Adoption Council. Han fortalte om at se de kummerlige forhold, som børn i nogle lande, fx i det tidligere Østeuropa, vokser op under.

Tidligere formand for Adoption & Samfund Lars Klüver talte også på foreningens landsmøde. Han udtrykte et ønske om, at adoption i fremtiden skal styrkes, så flere danskere får mod til at skabe familier ved hjælp af adoption.

Nuværende formand for Adoption & Samfund, Michael Paaske, slog i sin åbningstale fast, at foreningens politiske mål i den nærmeste fremtid er, at det offentlige tilskud til adoption bliver forhøjet, og at der skabes en permanent PAS-ordning (Post Adoption Services) til voksne adopterede. Hvis de ændringer falder på plads, vil det blive muligt for flere danskere at vælge adoption, og de adopterede, som allerede nu lever her i landet, kan få støtte til at få det bedst mulige liv i deres andet hjemland.

Korea Klubben har eksisteret i 27 år og er en forening for adopterede fra Sydkorea, som arbejder med at rådgive adopterede, deres familier og adoptionsprofessionelle.

Adoption & Samfunds adoptionspris gives til et menneske eller en organisation, der har gjort en stor indsats for adopterede eller deres familier. Prisen uddeles, når der er en værdig modtager.

Med venlig hilsen

Michael Paaske
Landsformand
Adoption & Samfund

Pressemeddelelse

 

Posted in Adoptionsprisen, Landsmøde, Nyheder | Kommentarer slået fra

Nyt på forskningsområdet – at vokse som adopteret i Danmark

Den 4. oktober 2017 udkom rapporten  “At vokse op som adopteret i Danmark, der er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd *).

Forskningsprojektet er blevet igangsat og finansieret af Børne-og Socialministeriet

Nedenfor finder du 3 VIVE-notater:

Adoption og diskrimination

Adopterede i tal

Adopteredes familierelationer

*) VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærdblev oprettet den 1. juli 2017 efter en fusion mellem SFI og KORA og er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.
VIVE står for Viden til Velfærd, og centeret leverer viden, der bidrager til at udvikle velfærdssamfundet og den offentlige sektor.
VIVE beskæftiger sig med de samme emneområder og typer af opgaver som de to hidtidige organisationer.

Posted in Forskning | Kommentarer slået fra

”Justitsminister Søren Pape Poulsen deler sin adoptionshistorie”

”Justitsminister Søren Pape Poulsen deler sin adoptionshistorie”.

Den 45-årige Søren Pape Poulsen er en af de danske adopterede, for hvem adoption var en uproblematisk del af livet under opvæksten.

På lørdag den 4. november 2017 lægger Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vejen forbi Odense, hvor Adoption & Samfund holder sit årlige Landsmøde.

Foreningen kan i år fejre 40 års jubilæum, og temaet for Landsmødet er ”Adoption & Samfund igennem 40 år. Foreningens historie og fremtid”

Foruden justitsminister Søren Pape Poulsen vil der være oplæg ved Ole Bergmann, der er sekretær for Nordic Adoption Council, Lars Klüver, der er tidligere landsformand i foreningen, samt Jes Eriksen fra Korea Klubben.

Journalister er velkomne til at deltage efter forudgående aftale med landsmødekoordinator Lene Borg, tlf. 40 60 92 01.

Landsmødet foregår på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense lørdag den 4. november kl. 10-15.

Se programmet her.

 

Posted in Landsmøde, Nyheder | Kommentarer slået fra

PREP – parkurser for adoptivforældre

Adoption & Samfund har modtaget 50.000 kr. fra Brødrene Hartmanns Fond. Disse midler vil blive brugt til støtte til forældre, som ønsker hjælp til at sætte fokus på parforholdet. På PREP kurset arbejdes der med konkrete redskaber til tryg kommunikation og problemløsning for at styrke trivslen i adoptivfamilier.

I kan læse mere om PREP på www.vejenvidere.dk.

Adoption og Samfund støtter medlemmer med 2000 kr. pr. par ud af en samlet pris for deltagelse pr. par på 4000 kr.

Vi har indgået et samarbejde med Kristine Nielsen og Martin Spanner Neubauer som begge er adoptionskonsulenter om afholdelse af kurserne.

Kurserne vil blive afholdt d. 19. – 20. januar 2018 og 13. – 14. april i Hellerup samt d. 2. – 3. februar og 1. – 2. juni i Jylland (endeligt kursussted kendes endnu ikke). Kurserne vil være fra kl. 9-16:30 begge dage.

Interesserede medlemmer af Adoption og Samfund kan tilmelde sig på spannerneubauer@hotmail.com.

Der skal være 8 par i hver gruppe. Ved flere tilmeldte end der er midler til at støtte, vil der blive trukket lod blandt de som ønsker at deltage på kurset. BEMÆRK, sidste frist for tilmelding er d. 30. november 2017.

 

Posted in Familieliv, Nyheder | Kommentarer slået fra

Justitsminister Søren Pape Poulsen deltager på Adoption & Samfunds Landsmøde

Adoption & Samfund kan på Landsmødet 2017 præsentere Danmarks justitsminister som en af talerne.

Søren Pape Poulsen, der selv er adopteret, vil på Landsmødet tale om sit liv som adopteret – og sin egen holdning til adoption.

Foreningen ser med glæde at fremtrædende personer offentligt forholder sig til sin egen adoption – og kan og vil tale om det.

At en af Danmarks mest indflydelsesrige ministre vil gæste Adoption & Samfunds Landsmøde, ser vi som en accept af foreningens virke og vigtigheden af fokus på adoption.

Se programmet for Landsmødet 2017 her

Deltagelse – hvem og hvordan?

Landsmødet er kun for foreningens medlemmer og særligt indbudte gæster.

Der er lukket for tilmeldinger.

Har du spørgsmål vedr. Landsmødet, kan du kontakte os via denne mail.

Landsmøde Udvalget 2017

 

Posted in Landsmøde, Nyheder, Politik | Kommentarer slået fra

Landsmøde & generalforsamling lørdag den 4. nov. 2017

Kære medlemmer

Som I sikkert har set i magasinet m.m. afholder vi afholder vi LANDSMØDE  & LANDSGENERALFORSAMLING lørdag den 4. november 2017 på Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Landsmødet, der har temaet ”Adoption & Samfund igennem 40 år. Foreningens historie og fremtid” foregår fra kl. 10:00-15:00, hvorefter der afholdes generalforsamling fra kl. 15:30-17:30.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et jubilæumstraktement.

Oplægsholderne er flg.:

  • Michael Paaske, landsformand for Adoption & Samfund
  • Ole Bergmann, sekretær for Nordic Adoption Council
  • Lars Klüver, tidl. landsformand for Adoption & Samfund
  • Søren Pape Poulsen, Danmarks justitsminister
  • Jes Eriksen, bestyrelsesmedlem i Korea klubben

Se programmet for Landsmødet 2017 her

Indkaldelsen til Landsgeneralforsamling 2017 kan ses her.

Der er lukket for tilmeldinger.

Har du spørgsmål til arrangementet kan du kontakte arrangørerne via denne mail.

Landsmøde og Landsgeneralforsamlings-Udvalget 2017

 

Posted in Ikke kategoriseret, Landsgeneralforsamling, Landsmøde, Nyt fra HB | Kommentarer slået fra

Adoption & Samfund hilser regeringens forslag om at forhøje adoptionstilskuddet velkommen

Adoption & Samfund hilser regeringens forslag om at forhøje adoptionstilskuddet velkommen.

“Selvom vi foretrækker en noget større offentlig finansiering til adoptioner, er det dog et vigtigt skridt i den rigtige retning, således at flere mennesker med almindelige indkomster også får mulighed for at adoptere et barn, der er født i udlandet.” udtaler formand Michael Paaske.

Se artikel fra Jyllandsposten

Posted in Nyt fra HB, Politik | Kommentarer slået fra