Kalender

Nye arrangementer evt. med supplerende/linket information sendes til kalender@adoption.dk.

Husk at oplyse følgende i mailen:

Overskrift på arrangementet:
Arrangør:
Dato samt start- og sluttidspunkt:
Sted -med vejnavn og nr. samt postnr. og by:
Beskrivelse af arrangementet:
Pris og betalingsoplysninger:
Kontaktperson med mailadresse og tlf. nr.:
Tilmeldingsfrist:

Selve invitationen bedes vedlagt som en word-fil og hvis I har en hjemmeside, må du meget gerne medsende linket til denne!

Du er velkommen til at oprette arrangementet som en begivenhed på Adoption & Samfunds Facebookgruppe.

Relevante arrangementer uden for foreningens regi kan også blive optaget på kalenderen, men Adoption & Samfund påtager sig ikke noget ansvar for disse arrangementer. Vurdering af relevans og afgørelse om optagelse foretages af kalenderredaktøren.

Husk – du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egen.

Comments are closed.