Internationale konventioner

Børn er dækket af de samme rettigheder som alle andre mennesker.

Derudover er de også dækket af en række særlige regler, som er beskrevet i forskellige konventioner.

Et samlet blik på børns rettigheder finder man i FN’s konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen) fra 1989.

Den internationale konvention, der regulerer forhold omkring adoption er Haagerkonventionen.

Comments are closed.