Sagsrådgivere


En sagsrådgiver er specialiseret i at rådgive i problemer i forbindelse med godkendelse, og sagsrelaterede problemstillinger i forbindelse med adoption og modtagelse af barn.

Sagsrådgiveren kan således svare på generelle spørgsmål om adoption, og i forhold til alle faser af adoptionsproceduren fra de første overvejelser om adoption til adoptionsbevillingen er givet samt under selve adoptionen.

Sagsrådgiveren har særlig indsigt i forholdene omkring den formidlende organisation og adoptionsmyndighederne.

Eksempler på rådgivningsspørgmål kan være:
• Rådgivning i sager, hvor afslag om godkendelse kan forventes
• Rådgivning i anke- og klagesager
• Rådgivning ved problemer med godkendelse af barn i forslag

Rådgiverne er ikke nødvendigvis jurister, og hvis du ønsker egentlig juridisk bistand, anbefaler vi, at du kontakter en familieretsadvokat.

KONTAKT TIL SAGSRÅDGIVNINGEN

Sagsrådgiver Ina D. Dygaard, kan kontaktes pr. mail: idd@adoption.dk