Adoptions- og mødregrupper

Erfaringen viser, at kommende adoptanter har stor glæde af at snakke med andre, der er eller har været i samme situation. Derfor er et vigtigt element i Adoption & Samfunds virke, dannelsen af netværk.

Alle lokalforeninger danner adoptionsgrupper. En adoptionsgruppe består af 8-10 personer par og enlige. Gruppen sammensættes og startes af lokalforeningen og er for mange medlemmer et vigtigt led i afklaringsprocessen og en støtte under forundersøgelsen. De fleste grupper fortsætter efter at børnene er kommet og er for mange et vigtigt netværk under børnenes opvækst.

Nogle lokalforeninger danner mødregrupper for nybagte mødre til adoptivbørn, gruppen mødes under barselsorloven og forsætter i de fleste tilfælde som en adoptionsgruppe efter endt orlov.

Er du interesseret i at komme med i en gruppe kan du kontakte lokalforeningen.

Comments are closed.