Det særlige børnetilskud

Efter at A & S i mange, mange år havde kæmpet for at eneadoptanters børn kunne blive ligestillet med andre børn af enlige forsørgere med kun en forældre, lykkedes det endelig i efteråret 2012, at få politisk medhold til at selvvalgte enlige forældre – heriblandt eneadoptanter pr. 1. januar 2014 kan modtage det særlige børnetilskud.

Det særlige børnetilskud udbetales første gang fra kvartalet efter det kvartal, hvor retten til tilskuddet er opnået.

Særligt børnetilskud til børn af eneadoptanter udbetales hvert kvartal.

Eneadoptanter skal ikke ansøge om særligt børnetilskud. Udbetaling Danmark udbetaler automatisk det særlige børnetilskud til børn af eneadoptanter, hvis der er ret til det.

Læs mere på Borger.dk om det særlige børnetilskud 

Comments are closed.