Kommende magasiner

Du er velkommen til at sende artikler, forslag til emner eller andre idéer til bladet.

Kommercielle annoncer kan tegnes for 10 kr. pr. spaltemillimeter, og der gives 10% rabat, hvis man indrykker en annonce i tre på hinanden følgende numre.

Udgivelsestidspunkt og deadline for materiale til kommende numre er angivet i tabellen nedenfor.

I efteråret 2015 udkom det 1. magasin, der erstattede de tidligere udsendte medlemsblade, og der udkommer nu 2 lækre magasiner om året – forår og efterår.

Bemærk! Magasinet lander i medlemmernes postkasse i dagene efter udgivelsdagen.

Udgivelsestidspunkt Tema Deadline for materiale
Medio april 2017  Kulturmødet 1. marts 2017
Medio oktober 2017  Jubilæumsnummer 30. august 2017

Comments are closed.