Adoptionsdialogens Dag torsdag den 17. maj 2018

SÆT X I KALENDEREN

Adoptionsdialogens dag afholdes torsdag den 17. maj 2018 fra kl 14.30 – 17.30, Festsalen, på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K.

Årets tema er Identitet.

Vi vil igennem dagen høre om både den personlige identitet – ”hvem er jeg” – samt den sociale identitet – ”hvordan vil jeg gerne have andre ser mig, og hvilken rolle indtager jeg i gruppen”.

​Med årets tema ønsker Adoption & Samfund at sætte fokus på identitet i forhold til adoption. Som adopteret har man forskellige identiteter i forskellige kontekster. Man er en del af majoriteten, en del af en minoritet, en del af en oprindelig familie og en del af en adoptivfamilie. At håndtere disse forskellige identiteter kan være svært for den adopterede, og det kan være svært for den adopteredes omverden at forstå. Dette resulterer ofte i, at den adopterede føler sig misforstået og bliver afkrævet, men ikke er i stand til at formulere konkrete årsager.

​Adoption & Samfund ønsker med dette tema at bidrage til en større forståelse for, hvad det vil sige at vokse op som adopteret med en anden baggrund i det danske samfund, så vi på bedste vis kan understøtte og skabe rammer af respekt for den adopterede og deres familier.

Oplægsholderne offentliggøres senere.

Der åbnes op for tilmelding pr. 1. april 2018 på denne her side.

This entry was posted in Adoptionsdialogens dag. Bookmark the permalink.

Comments are closed.