Adoptionsdialogens Dag onsdag den 10. maj 2017 på Nationalmuseet i Kbh.

27. marts 2017

Kom til Adoptionsdialogens Dag
onsdag den 10. maj 2017 fra kl. 14:30-17:30
i Festsalen på Nationalmuseet,
Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade.  10, 1471 København K

Temaet for Adoptionsdialogens Dag er ”Racisme og adoption – diskrimination også i den bedste mening”

Moderator: Uzma Ahmed

Med årets tema ønsker Adoption & Samfund at sætte fokus på den racisme, som møder transracialt adopterede og multietniske adoptivfamilier i form af fordomme, stereotyper og mikroaggressioner. I modsætning til den direkte, bevidste racisme kan det være svært at italesætte eller tackle diskriminerende udsagn, der ofte bliver fremsat i den bedste mening men ikke desto mindre er med til at ekskludere den adopterede fra den hvide danske majoritet.

Racisme i forskellige grader og på forskellige niveauer er et område, som Adoption & Samfund føler et stigende behov for at belyse, da voksne transracialt adopterede i dag kan bidrage med vigtige erfaringer om emnet. Det er med til at nuancere og skabe større forståelse for, hvad det vil sige at vokse op som adopteret med ikke-vestlig baggrund i det danske samfund. Således kan vi på bedste vis understøtte og skabe rammer af respekt for den adopterede og deres familier.

Racisme i relation til adoption rejser også spørgsmål omkring betydning af oprindelsesland, – kultur og – sprog, og hvordan man skaber en større rummelighed for danskhed. Dette spørgsmål er blevet debatteret en del i den seneste tid i de danske medier ikke mindst efter den seneste vedtagelse i Folketinget V38, om at man ikke er dansker, hvis man er efterkommer eller indvandrer fra et ikke-vestligt land.

PROGRAM
Kl. 14.30   Velkomst og præsentation v/Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund

Herefter er der oplæg ved:

 • Mira Skadegaard Thorsen, Aalborg Universitet
  Det var ikke det jeg mente! – Hvordan undgår vi diskrimination i hverdagen?”
 • Jes Eriksen, Koreaklubben
  Perspektiverer racisme ud fra overordnede temaer som mange adopterede oplever dem”
 •  René P. B. Bjerregaard
  Mikroaggressioner – den sværeste form for racisme at forholde sig til”
 •  Rikke Fuglsang Olsen og Sofie Henze-Pedersen, SFI
  SFI-undersøgelsen med temaet: ”At vokse op som adopteret i Danmark”

Kl. 16.30   Paneldebat med et panel bestående af følgende:

Mira Skadegaard Thorsen, Aalborg Universitet
Jes Eriksen, Koreaklubben
René P. B. Bjerregaard
Christina Netrika Olsen, fmd. for Adoption & Samfund – Ungdom
Trine Torp, Socialistisk Folkeparti
Troels Ravn, Socialdemokratiet
Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti

Listen over paneldebattens deltagere opdateres løbende, efterhånden som vi får svar fra de indbudte.

Kl. 17.30   Afslutning og tak for i dag v/Michael Paaske, formand for Adoption & Samfund

Ændringer til programmet kan forekomme.

Det er gratis at deltage, men tilmelding skal ske efter “først til mølle-princippet” senest den 3. maj 2017 via dette LINK.

Evt. spørgsmål omkring Adoptionsdialogens Dag kan sendes til hoering@adoption.dk

Praktiske oplysninger:

Der vil blive optaget film under arrangementet.

Arrangementet er ikke beregnet for børn.

Udvalget for Adoptionsdialogens Dag

This entry was posted in Adoptionsdialogens dag. Bookmark the permalink.

Comments are closed.