Søgning efter rødder

Mange adopterede føler på et eller andet tidspunkt et behov for at søge information om deres rødder og måske opsøge deres biologiske forældre eller søskende. Det er vores erfaring, at behovet ofte ledsages af mange overvejelser og spørgsmål omkring f.eks. identitet, forholdet til adoptivforældrene, den første kontakt til den biologiske familie og risiko for afvisning. Der kan også være mange etiske overvejelser forbundet med at kontakte biologiske rødder.

Nedenstående metoder kan du som regel benytte som første skridt i søgningen, men der kan være forhold, der komplicerer tingene.

Er du adopteret fra udlandet vil første skridt i søgningen være at bede om aktindsigt i din adoptionssag hos Ankestyrelsen, som opbevarer alle de afsluttede adoptionssager. Du skal i ansøgningen skrive, at du ønsker indsigt i alle oplysninger om og fra oprindelseslandet (adoptionssagen kan indeholde personlige oplysninger om andre (din adoptivfamilie), som myndighederne ikke må frigive uden accept fra disse). For at Ankestyrelsen kan finde din sag, skal du vedlægge kopi af din dåbs/navneattest. Hvordan du kommer videre derfra afhænger meget af, hvilke oplysninger der er og hvilket land du kommer fra.

Er du dansk adopteret, kan du benytte samme fremgangsmåde, eller du kan henvende dig til kordegnen/sognepræsten på dit fødested og bede om en udskrift af ministerialbogen. Fødestedet fremgår af din dåbs- eller navneattest. Du skal huske at vedlægge en kopi af din dåbs/navneattest. Hvis de er kendte, vil det fremgå af udskriften, hvem der er dine biologiske forældre, og hvornår de er født. Forældrenes adresser på fødselstidspunktet vil også ofte fremgå. Det vil endvidere fremgå, om du er adopteret. Med disse oplysninger i hånden, kan du henvende dig til Folkeregistret og mod betaling af et mindre gebyr få oplyst, om forældrene stadig lever, og hvor de bor i dag.

Du kan også søge råd hos andre grupper og organisationer for adopterede omkring proceduren med at finde dit ophav.

Comments are closed.