Homoseksuelle og adoption

Homoseksuelles muligheder for at adoptere.

Homoseksuelle i et registreret partnerskab har mulighed for at adoptere den anden partners barn, fuldstændig som ved en stedbarnsadoption. Loven herom blev vedtaget af folketinget i maj 1999.

Ansøgning om en sådan adoption sker til den regionale statsforvaltning, der også vejleder om procedurer mm. Nærmere information kan findes her:

http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=6328

Det kræver ingen godkendelse som adoptant at adoptere sin partners barn.

Anonyme adoptioner.

Folketinget vedtog i 2009 et beslutningsforslag der pålagde den daværende regering at fremsætte lovforslag, som giver homoseksuelle par mulighed for at adoptere anonymt, dvs. at registrerede partnere kan adoptere som par. Dette lovforslag blev efterfølgende fremsat og ændringen trådte i kraft den 1. juli 2010.

Homoseksuelle har i en længere årrække principielt kunne godkendes som adoptant i Danmark på lige fod med andre, hvis det sker som eneadoptant.

Afgiverlandendene har dog generelt et meget restriktivt syn på homoseksualitet og formentligt vil det være umuligt at finde et afgiverland, der vil stille barn i forslag til homoseksuelle. Det gælder også homoseksuelle eneadoptanter, hvis homoseksualiteten er kendt.

Kina er begyndt at kræve en erklæring fra eneadoptanter om, at de ikke er homoseksuelle – formodentlig som reaktion på de seneste lovændringer i nogle europæiske lande.

Der er primo november 2011 ingen kendte eksempler på at homoseksuelle par i de lande, hvor de formelt må adoptere, har gennemført en international fremmedadoption.

Share

Comments are closed.